Regionale aanpak huisvesting en arbeidsvoorwaarden arbeidsmigranten

Venray

De gemeente Venray gaat het toezicht en de handhaving op huisvesting en arbeidsvoorwaarden van arbeidsmigranten deels samen met Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Nederweert aanpakken. Het college van B en W heeft ingestemd met deelname aan het project interventieaanpak huisvesting en arbeidsvoorwaarden arbeidsmigranten. Een samenwerkingsverband van gemeenten, Belastingdienst, Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie), de ministeries van Financiën, Justitie en SZW, Openbaar Ministerie en UWV pakt in 2014 gezamenlijk misstanden aan, zoals uitbuiting en slechte en gevaarlijke huisvesting van arbeidsmigranten. Deze interventieaanpak gericht op malafide ondernemers is volgens de gemeente Venray 'een waardevolle combinatie met de reguliere gemeentelijke (preventieve) controles die moeten voorkomen dat er nieuwe misstanden ontstaan of bestaande locaties niet onderhouden worden'. 'Arbeidsmigranten hebben recht op fatsoenlijke en vooral veilige huisvesting. We hopen dat deze controles en handhavingsacties ervoor zorgen dat ook andere huisvesters stappen zetten om de huisvesting van arbeidsmigranten op orde te brengen, aldus verantwoordelijk wethouder Ike Busser.

Uit de krant