Logo peelenmaasvenray.nl

Dorpen en wijken straks zelf baas in gemeenschapshuis en wijkgebouw

  Venray

De gemeente en de besturen van de gemeenschapshuizen en wijkcentra in Venray hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de toekomst van de accommodaties. Vanaf 2018 zijn de dorpen en wijken zelf verantwoordelijk voor hun gemeenschapshuis of wijkcentrum. De gemeente gaat onderzoeken hoe zij de accommodaties tot 2018 kan ondersteunen om hun exploitatie toekomstbestendig te maken. Maar er wordt ook een flinke inspanning verwacht van de accommodatiebesturen, samen met het dorp of de wijk. De afspraken zijn opgenomen in de 'Uitgangspuntennotitie gemeenschapsaccommodaties', die de twee partijen samen hebben opgesteld. De notitie wordt in januari in de gemeenteraad besproken. Algemeen uitgangspunt van de gemaakte afspraken is dat elke dorps- en wijkgemeenschap zelf verantwoordelijk is voor de gemeenschapsaccommodatie. Geheel in lijn met de landelijke ontwikkeling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving trekt de gemeente zich terug uit de ontwikkeling, beheer en exploitatie van de wijk- en dorpshuizen. De inwoners van de dorpen en wijken dragen in de toekomst zelf deze verantwoordelijkheid. De belangrijkste voorwaarde voor het bestaansrecht van een gemeenschapsaccommodatie is het draagvlak onder de inwoners. Lange tijd bestond bij de besturen van de gemeenschapsaccommodaties de verwachting dat hun voortbestaan door de gemeente gegarandeerd zou worden. Nadat de gemeente had aangegeven aan deze verwachtingen niet (langer) te kunnen voldoen, ontstond een samenwerking waarbij de blik op de toekomst gericht werd. Na ruim een jaar heeft deze samenwerking geresulteerd in een gezamenlijk uitgangspunt en duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling. 'Het samenwerkingsproces waarin uiteindelijk een gezamenlijk opgestelde uitgangspuntennotitie tot stand is gekomen, is een mooi voorbeeld voor de veranderende rol van de overheid, aldus wethouder Peeters. Deze werkwijze zal wat hem betreft in de toekomst vaker worden gevolgd. Ook Peter van der Markt, voorzitter van het GemeenschapsHuizenOverleg (GHO), is tevreden met het bereikte resultaat en ziet het vervolg van de samenwerking in de komende jaren met vertrouwen tegemoet. De gemeente en de besturen van de accommodaties nemen tot 2018 de tijd om zich op de nieuwe rolverdeling voor te bereiden. Als eerste stap gaan de besturen van de accommodaties een inschatting maken van de behoefte aan gemeenschapsruimte in hun dorp of wijk.  

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten