Nieuwe directeur Zorggroep

Nieuws

Theo Mennen (57) is per 1 juni benoemd als directeur van de Sector Zorg voor mensen met dementie/niet-aangeboren hersenletsel bij De Zorggroep in Venlo. Hij volgt Sjaak Aveskamp op die op 1 juli  met pensioen gaat.

Mennen was vier jaar directeur van het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Daarvoor vervulde hij diverse functies in de ouderenzorg en hij was verantwoordelijk voor de thuiszorg en een groot aantal verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Land van Cuijk en in de kop van Noord-Limburg. De Zorggroep staat klaar voor iedereen in Noord- en Midden-Limburg die zorg nodig heeft, van jong tot oud. Diensten als Groene Kruis Wijkverpleging, Groene Kruis Ondersteuning Thuis en Groene Kruis Ledenorganisatie maken naast de woon- en zorgcentra deel uit van De Zorggroep. De werkzaamheden zijn ondergebracht in drie zorgsectoren en een aantal ondersteunende diensten. De sector Zorg voor mensen met dementie/niet-aangeboren hersenletsel biedt zorg aan ruim 1000 cliënten, verspreid over 25 locaties. Binnen deze sector werken ongeveer 1400 medewerkers.

Uit de krant