Voorbeeld van enkele flexwoningen zoals die in Venray gerealiseerd kunnen worden.
Voorbeeld van enkele flexwoningen zoals die in Venray gerealiseerd kunnen worden. Foto: gemeente Venray

Drie locaties voor flexwoningen ontheemden en Venrayse woningzoeker

Algemeen Oirlo Oostrum Politiek Venray

De gemeente Venray heeft een totaalplan gemaakt voor de huisvesting van ontheemden en Venrayse woningzoekers. De gemeente wil op drie locaties in totaal 250 flexwoningen bouwen voor de huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, woonurgenten en lokale woningzoekenden. Van de 250 woningen zijn 60 tot 70 woningen bedoeld voor Venrayse woningzoekers. De drie locaties bevinden zich in Oostrum, in de buurt van Oirlo en in Venray bij de wijk Brabander. De gemeente is van plan om maximaal 190 asielzoekers op te vangen op de locatie bij Oirlo. Alle flexwoningen blijven 15 jaar staan. De eerste woningen kunnen begin 2024 worden opgeleverd.

Het college van B&W heeft dinsdag 6 juni ingestemd met de drie gekozen locaties. Het definitieve besluit valt dinsdag 27 juni als de gemeenteraad over de plannen vergadert. Wethouder Martin Leenders licht het collegebesluit toe: “We kiezen er bewust voor om zelf de regie te pakken en niet te wachten op een aanwijzing of crisismaatregel vanuit het Rijk. We zijn er voor de mensen die hulp nodig hebben en ook voor onze inwoners die acuut behoefte hebben aan opvang. Denk aan daklozen of mensen die uitstromen uit een instelling voor beschermd wonen. Maar we beseffen ook dat onze eigen inwoners een woning zoeken. We hebben geanalyseerd welke opgave de komende jaren op ons afkomt. En daar kunnen we aan voldoen als we 150 tot 200 flexwoningen beschikbaar hebben. Met deze plannen realiseren we 60 tot 70 woningen extra omdat we deze kans willen aangrijpen om ook woningen te realiseren voor onze lokale woningzoekenden.”

Locaties
De locatie in Oostrum ligt aan de Stationsweg, schuin tegenover de Ketelfabriek. Wonen Limburg is bereid te investeren in de woningen en te zorgen voor de verhuur en het beheer. Het is de bedoeling dat op deze locatie ongeveer 100 flexwoningen worden gebouwd waar 295 vluchtelingen, statushouders en woonurgenten worden gehuisvest. Ook is er ruimte voor lokale woningzoekenden.

In de buurt van Oirlo gaat het om een perceel tussen de Oirloseweg en de Pauwweg ten noordwesten van Oirloseweg 14. Op deze locatie komen ongeveer 70 flexwoningen voor 280 mensen waaronder de eerste opvang van vluchtelingen, woonurgenten en maximaal 190 asielzoekers.

Bij de wijk Brabander gaat het om het perceel aan de rand van de wijk aan de Korte Broekweg 1. Hier was voorheen een bollenkwekerij gevestigd. Op deze locatie wordt gedacht aan 15 grote woningen met daarin ongeveer 80 appartementen. Het plan is om op deze locatie 240 vluchtelingen, statushouders, woonurgenten en lokale woningzoekenden te huisvesten.

Omwonenden
Wethouder Leenders: “We zijn na uitgebreid onderzoek tot de keuze van deze locaties gekomen. De locaties voldoen aan alle criteria die vooraf vanuit de gemeenteraad zijn meegegeven. Zo hebben de locaties voldoende omvang, liggen ze binnen fiets- of loopafstand van voorzieningen en zijn er geen ruimtelijke belemmeringen.” Direct omwonenden van de drie locaties zijn woensdag 7 juni per brief geïnformeerd. Wethouder Martin Leenders kan zich goed voorstellen dat zij moeten wennen aan de plotselinge plannen in hun buurt. “Uiteraard mogen de omwonenden meedenken over een goede inpassing van de tijdelijke woningen en het beheer. Ook betrekken we wijk- en dorpsraden in het verdere proces.”

Duurzame huisvesting met goed beheer
De gemeente Venray heeft de afgelopen periode veel ervaring opgedaan met het huisvesten van grotere groepen vluchtelingen en asielzoekers. Goed beheer is daarbij belangrijk. Zowel voor de bewoners als voor de omwonenden en voor de Venrayse gemeenschap. Wethouder Leenders legt uit: “We willen deze mensen een veilig thuis geven voor een langere periode en daarom permanent bedden beschikbaar hebben om onze wettelijke en maatschappelijke opgave te vervullen. Als gemeente Venray staan we voor deze opgave: menswaardig, duurzaam en samen met onze partners.”

Uit de krant