Het college van B en W van Venray heeft ingestemd met de plannen voor een nieuw woongebied in Oostrum.
Het college van B en W van Venray heeft ingestemd met de plannen voor een nieuw woongebied in Oostrum. Foto: Pixabay,

Nieuw woongebied Oostrum Oost

Algemeen Economie Milieu en Duurzaamheid Oostrum Werk en Economie Wonen en Leven Zorg en Welzijn

Het college van B en W van Venray heeft dinsdag ingestemd met de plannen voor een nieuw woongebied in Oostrum. Het gaat om maximaal 59 woningen, bestaande uit verschillende woontypen.

Na een jarenlang proces is wethouder Jenneskens blij dat er nu een plan ligt voor een nieuw woongebied in Oostrum Oost. “Sinds 2009 heeft het college en de dorpsraad de wens om hier woningen te bouwen. Fijn dat er nu een concreet plan ligt. Een plan met een mix van verschillende woningtypen, om te voorzien in de woningbehoefte van verschillende doelgroepen.”

Het gaat om negen grondgebonden sociale huurwoningen, tien grondgebonden koopwoningen, zestien eengezinskoopwoningen, zes gelijkvloerse woningen en zestien twee-onder-een-kapwoningen. Voor een particulier initiatief worden ook twee vrijstaande woningen, aan de zijde van de Van Broekhuizenstraat mogelijk gemaakt. Het hele gebied wordt ontwikkeld door Hendriks Ontwikkeling uit Oss.

Oostrum Oost komt grofweg tussen de Mgr. Hanssenstraat, Geijsterseweg en Van Broekhuizenstraat. In het ontwerp is nadrukkelijk rekening gehouden met het creëren van een landschappelijke overgang tussen de nieuwbouw en het landelijk gebied. Aan de oost- en westzijde van het gebied komt een groene zone, waar ook ruimte is voor de opvang van hemelwater en een route voor wandelaars en speelvoorzieningen. De verkeersontsluiting komt aan de Van Broekhuizenstraat aan de noordzijde en de Mgr. Hanssenstraat aan de zuidzijde.

Het plan ligt vanaf 3 februari tot en met 16 maart ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna neemt de gemeenteraad en definitief besluit over het plan. De verwachting is dat in 2024 wordt gestart met de werkzaamheden.

Uit de krant