Afbeelding
Foto: PLIV

PLIV na 25 jaar niet meer weg te denken

Algemeen Financiën Venray

Platform Lage Inkomen Venray (PLIV), gevestigd in de wijk Brukske bestaat 25 jaar. De vrijwilligersorganisatie is nog steeds springlevend en vervult een belangrijke functie op gebied van ondersteuning voor mensen met een (relatief) laag inkomen. Het platform ontvangt steun van de gemeente om het werk te kunnen blijven uitvoeren.

Door onze redactie

Het team bestaat uit vijf enthousiaste mensen die het werk geheel belangeloos doen. Ze krijgen er zelf allemaal veel energie voor terug, laten ze weten. De openingstijden, maandag tot en met donderdag in de ochtend vanaf half tien tot ongeveer twaalf uur zijn in beginsel gelijk gebleven. Lange tijd was het vrije inloop bij het PLIV. ‘Maar we zijn de laatste jaren steeds meer gaan werken op afspraak. Door de coronamaatregelen moesten we dat gaan doen. Maar we hebben gemerkt dat het voor veel mensen erg fijn is om op afspraak te werken. Dat hebben we daarom voortgezet.’

Waarvoor kunnen mensen bij het PLIV terecht?


Vragen over uitkeringen
‘We kunnen helpen bij het aanvragen hiervan. Of als er vragen zijn over alles wat met de uitkering te maken heeft. Het kan gaan over een uitkering in het kader van de participatiewet van de gemeente (bijstand) maar ook over WW (werkeloosheidwet) uitkering bij het UWV, AOW (van de Sociale Verzekeringsbank) en alle andere mogelijke uitkeringen (WIA etc etc) Elk jaar in de maanden maart en april doen we ook belastingaangiftes inkomstenbelasting. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage, afhankelijk van het inkomen. Dat is tevens het enige wat bij PLIV geld kost, al het andere is volledig gratis.

IND-zaken 
‘Bedoeld voor mensen die aanvraag willen doen voor tijdelijke of permanente verblijfsvergunning. We helpen deze mensen op weg en verwijzen hen door waar ze moeten zijn. DUO voor scholieren en studenten en hun ouders voor vragen over bijvoorbeeld studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren.

Toeslagen
‘Denk hierbij aan zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag. We helpen met aanvragen van de toeslagen, het doorgeven van wijzigingen, hulp bij het aanvragen van een betalingsregeling als er toeslagen terugbetaald moeten worden en we geven algemene informatie over de toeslagen. Wij zijn sinds dit jaar onderdeel van het TIP het toeslageninformatiepunt van de belastingdienst wat inhoudt dat we officieel door de Belastingdienst zijn erkend als plek waar de kwaliteit van de hulp rondom toeslagen op een goede wijze wordt gegeven. We volgen hiervoor ook trainingen zodat we altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en veranderingen rondom toeslagen.

Gemeentelijke regelingen
‘Het PLIV is ook voor alle gemeentelijke regelingen die de gemeente Venray aanbiedt voor mensen met een laag inkomen. Denk daarbij aan het meedoenbudget (een bedrag om deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten zoals theaterbezoek, bioscoop, museum of pretpark). Verder is er de individuele inkomenstoeslag (IKT) voor mensen die drie jaar of langer een minimum inkomen hebben. Ook voor aanvragen kwijtschelding gemeentelijke heffingen, tegemoetkoming eigen risico van de ziektekostenverzekering en (nu heel erg actueel) het aanvragen van de energietoeslag door de enorm gestegen prijzen van gas en elektriciteit. Ook mensen met AOW kunnen in aanmerking komen, of wie een baan heeft met toch een laag inkomen.

Ziektekosten
‘Elk einde van het jaar kunt u ook bij ons terecht voor het kiezen van een andere of nieuwe ziektekostenverzekering. Door de vele aanbieders zie je soms door de bomen het bos niet meer. We zoeken dan samen naar de beste optie. We zijn aangesloten bij Zorgverzekeraar op maat. Verder zijn we aangesloten bij de Voorzieningenwijzer, dit jaar in het leven geroepen . Het is een programma waarin we gegevens van mensen kunnen invoeren, over onder meer leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Als alle gegevens ingevuld zijn komt eruit waar mensen recht op hebben. Dit kan voor mensen wel tot 500 euro opleveren op jaarbasis. U kunt zichzelf hiervoor aanmelden: www.datgeldtvoormij.nl. 

Speciale training
‘Verder krijgen we mensen doorgestuurd vanuit bijvoorbeeld de gemeente Venray of via Wonen Limburg. We hebben hiervoor een speciale training gevolgd. Ook zijn we intermediair voor Stichting jeugdfondssport en jeugdfondscultuur. Hier kan een aanvraag gedaan worden voor kinderen tussen 4 en 18 jaar om deel te kunnen nemen aan sport of cultuur. Zoals zwemlessen. Want elk kind moet mee kunnen doen, niemand mag buiten de boot vallen.’

De lijst is nog niet compleet. ‘Soms komen mensen naar PLIV omdat ze niet begrijpen wat er in een brief staat die ze hebben ontvangen. ‘We proberen zo laagdrempelig als mogelijk te zijn. We zijn onafhankelijk, we hebben geen oordeel en zijn niet degenen die beslissen of u ergens wel of geen recht op heeft. Wat verder nog van belang is dat we heel voorzichtig omgaan met uw gegevens . Alles wat we doen blijft privé, het zal niet met anderen gedeeld worden. Dus u kunt met een gerust hart naar ons toekomen.

PLIV is gevestigd aan de Mozartstraat 20B in Venray. Het platform is bereikbaar via telefoonnummer 0478-581332 of 0623310022.

Uit de krant