Angelique Jansen en Harry Schraven vragen extra aandacht voor dementie.
Angelique Jansen en Harry Schraven vragen extra aandacht voor dementie. Foto: persfoto

Alzheimerdag: ‘Samen op pad’

Algemeen Venray

Wereld Alzheimer Dag is op woensdag 21 september. Onder het thema Samen op pad wordt er dan extra aandacht gevraagd voor dementie. Momenteel telt ons land een kleine 300.000 mensen die aan deze aandoening lijden. Naar verwachting zullen er dat rond 2040 ruim een half miljoen zijn.

“Dan kun je met recht spreken van een volksziekte”, zegt Harry Schraven, voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Noord-Limburg. “En we kunnen daar niet genoeg aandacht voor vragen, ook in Venray.”

En dat is precies wat er gaat gebeuren. Op zaterdag 17 september wordt er door de Kerngroep Venray Dementievriendelijk in een tentpaviljoen op het Venrayse Schouwburgplein een minifestival georganiseerd. Er wordt informatie verstrekt over dementie, alsook over de vele mogelijkheden van ondersteuning die er in Venray en omgeving voor mensen met dementie en hun mantelzorgers worden geboden.

Het thema Samen op pad is niet voor niets gekozen. Angelique Jansen, voorzitter van de Kerngroep Venray Dementievriendelijk: “Mensen met dementie blijven zo lang mogelijk thuis wonen en willen zo volwaardig mogelijk blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Voor de samenleving is het dan een belangrijke taak om deze mensen en hun mantelzorgers daarin zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Er wordt al veel gedaan op dit gebied. Zo werden de afgelopen jaren trainingen gegeven aan medewerkers van winkels, horecazaken, supermarkten en banken, om signalen van dementie bij klanten te herkennen en hier goed mee om te gaan.

De Kemphaan
In ouderencentrum De Kemphaan draait al meer dan vijftien jaar een drukbezocht Alzheimer Café, er zijn gespreksgroepen voor mantelzorgers, en in Logeerhuis Kapstok kunnen mantelzorgers hun dierbare laten logeren, zodat zij zelf weer nieuwe energie kunnen opdoen om hun zware zorgtaken te kunnen blijven vervullen.

Danssalon
Voor de ontspanning is er de wandelgroep en de maandelijkse danssalon bij Jansen Dansen en Sporten en in wijkcentrum ’t Schöpke in Veltum. En last but not least zijn er de zorgboerderijen in onze gemeente, die de mensen een dagopvang met zinvolle en plezierige activiteiten bieden.

Maar er zijn meer zaken in ontwikkeling. Zo wordt onder andere bekeken of er een informatiepunt dementie kan worden ingericht, of er een inloophuis kan komen waar mensen met dementie en hun naasten terecht kunnen voor een kopje koffie en een praatje, en hoe woningaanpassingen gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd. Zo is er al eenvoudiger regelgeving in voorbereiding voor de bouw van mantelzorgwoningen.

Ook het thema dementie en andere culturen krijgt bijzondere aandacht. Daarnaast heeft de kerngroep een aantal projecten in het vizier voor verruiming van dagbestedingsmogelijkheden. “We zien een sterke behoefte aan meer diversiteit in het aanbod, mede als gevolg van het groeiende aantal mensen met jongdementie”, zegt Angelique Jansen. “Meer specifiek doelen we op dementie en kunst, dementie en muziek, en dementie en beweging. Allemaal uiterst heilzame bezigheden voor mensen die aan deze ziekte lijden.”

Gemeente Venray
Genoeg onder handen dus. De gemeente Venray laat zich daarbij ook niet onbetuigd. Samen met de Kerngroep Venray Dementievriendelijk spant zij zich in om mensen met dementie zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Harry Schraven: “We zijn erg blij dat de gemeente dit ook als haar verantwoordelijkheid beschouwt en daar ook uitvoering aan geeft.”

Het minifestival vindt plaats op het Schouwburgplein en duurt van 11.00 tot 17.00 uur. Naast informatiestands zijn er demonstraties en doe-activiteiten, alsook optredens met solo- en koorzang. De entree is gratis en bezoekers worden gastvrij ontvangen met een kopje koffie of thee met iets lekkers.

Uit de krant