Afbeelding
Foto: persfoto

Nieuwe voorzitter Toeristisch-recreatief Platform Venray

Algemeen Cultuur en Uitgaan Venray

Het bestuur van het Toeristisch-recreatief Platform Venray (TrPV) heeft per 1 mei 2022 Rob Keijzer benoemd als nieuwe (interim) bestuursvoorzitter. Keijzer neemt daarmee het voorzitterschap over van André Tonen, die sinds 2015 aan het roer stond en een bijdrage heeft geleverd aan de professionalisering van de organisatie en haar activiteiten.

Onder zijn leiding ontwikkelde het platform zich tot dé partij die zich inzette voor de promotie en ontwikkeling van de regio op het gebied van toerisme waarbij heden den dag ruim zestig deelnemende bedrijven zijn aangesloten.

Tonen, evenals de overige bestuursleden (Wim Schepman en Daisy Ripmeester-Lommen) en accountmanager Ingrid van Eijndhoven zijn ervan overtuigd dat Keijzer op een enthousiaste en gedreven wijze leiding zal geven aan het platform. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat de nieuwe voorzitter met al zijn kennis een waardevolle bijdrage zal leveren aan het succes en verdere ontwikkeling van het platform”, aldus Tonen.

Keijzer heeft in de afgelopen jaren diverse bestuursfuncties bekleed, zowel in lokale, regionale als landelijke organisaties. Ervaring die uitermate goed van pas komt in zijn nieuwe rol voor de regio Venray. Keijzer: “Recreatie en toerisme zijn van enorm belang voor deze regio. Samen met onze partner Limburg Marketing voor regiopromotie en onze deelnemers werkt het TrPV aan een goed functionerende bedrijfstak die een duidelijke bijdrage levert aan het sociaal en economisch goed functioneren van onze regio. Ik verheug me erop om me samen met al die betrokkenen in te zetten voor een toekomstbestendige sector.”

Toeristisch-recreatief Platform Venray
Het Toeristisch-recreatief Platform Venray zet zich samen met haar partners en de aangesloten ondernemers in om de aantrekkingskracht en bekendheid van regio Venray te vergroten voor de toerist en de (lokale) recreant.

Uit de krant