Venray houdt ook in coronatijd vast aan ambities
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo peelenmaasvenray.nl
De gemeente Venray is financieel gezond.
De gemeente Venray is financieel gezond. (Foto: pixabay)

Venray houdt ook in coronatijd vast aan ambities

Burgemeester en wethouders van Venray houden ook in deze coronatijd vast aan de ambities van de gemeente: een duurzame en veilige samenleving waarin iedereen kan meedoen. Natuurlijk wel rekening houdend met de effecten van de crisis, waarmee het gemeentebestuur halverwege de regeerperiode te maken heeft.


Duurzaamheid, een inclusieve samenleving en veiligheid vormen de drie rode draden van het collegeprogramma 2018-2022, ‘Een gezonde toekomst voor Venray’. Ze keren dan ook terug in de kadernota 2021 en de jaarrekening 2019 die het college in samenhang heeft besproken. “Jaarrekening en kadernota houden verband met elkaar. Ze gaan over verleden, heden en de nabije toekomst. We zijn halverwege onze periode, tijd om vooruit en terug te kijken. Mid Term Review in bestuurstaal. Wat hebben we in 2018 en 2019 al gerealiseerd van onze ambities en wat willen we de komende twee jaar nog bereiken”, licht wethouder financiën Martijn van der Putten toe.

Een duurzaam Venray is op diverse plekken in de jaarrekening en de kadernota terug te vinden. Highlights in 2019 waren de vaststelling van het projectplan Venray Vergroent en Kode, het kader voor opwekking van duurzame energie. Het college gaat in de kadernota verder op die ingeslagen weg. Ook het gemeentehuis zelf wordt steeds groener. Onder meer met honderden zonnepanelen op het dak.

"De kadernota sociaal domein is een mijlpaal uit 2019 en een belangrijke basis voor onze inclusieve samenleving in Venray. De behoeften van onze inwoners staan hierin centraal. We willen investeren in een sociale basis en minder focus leggen op voorzieningen. Het Jongeren Service Punt (JSP) waarin verschillende organisaties nauw met elkaar samenwerken is daarvan een goed voorbeeld. Het blijft binnen het sociaal domein een uitdaging om grip te houden op de uitgaven en tegelijkertijd ondersteuning te leveren aan inwoners die dat echt nodig hebben."

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan veiligheid en dat blijft de gemeente ook komende jaren doen. Fysieke, maar ook sociale veiligheid. Denk aan de Via Venray, een nieuwe brandweerkazerne, maar ook aandacht voor personen met verward gedrag en ondermijnende criminaliteit. En aan waterveiligheid, waaraan in het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum dit jaar de laatste hand wordt gelegd. “We kunnen blijven investeren, want we zijn financieel gezond. We hebben de afgelopen jaren geen gekke dingen gedaan en daar plukken we nu de vruchten van”, zegt Martijn van der Putten. 

Twaalf miljoen euro trekt Venray uit voor nieuwe investeringen in de komende vier jaar. Onder meer voor de huisvesting van het speciaal onderwijs en de upgrading van de Stationsomgeving. De nieuwe investeringen komen bovenop de eerder genomen investeringsbesluiten, die deels al in voorbereiding zijn, zoals de oostelijke verbindingsweg. Regionaal gaat Venray samen met de gemeenten in Noord-Limburg uitvoering geven aan de projecten uit de investeringsagenda en de regiodeal.Tenminste als de grote donkere wolk die coronavirus heet geen roet in het eten gooit. “We hebben een eerste analyse gemaakt van de gevolgen. Die gaan we nog verder uitdiepen. We kunnen nu nog niet alle consequenties overzien. De coronacrisis zal ongetwijfeld negatieve gevolgen hebben, maar we willen zoveel als het kan aan onze ambities vasthouden. Dat is ook het signaal dat we als college hiermee willen afgeven: we gaan verder, ondanks corona.”

De kadernota 2021 sluit met een klein overschot van 47.000 euro. Het meerjarenperspectief is vooral door corona te onzeker. Het resultaat van de jaarrekening 2019 bedraagt 335.688 euro. Dat is het resultaat van 136,6 miljoen euro inkomsten minus de uitgaven.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>