Woningbouw in de gemeente Venray.
Woningbouw in de gemeente Venray. Archieffoto Peel en Maas

Woningbouw Venray in de lift

Algemeen

In de gemeente Venray werden vorig jaar 123 woningen gebouwd, bijna allemaal (96%) koopwoningen. Een derde van de nieuwbouw werd gebouwd in de kerkdorpen. Van de kerkdorpen is Leunen koploper met 17 woningen, op afstand gevolgd door Ysselsteyn en Heide. Zoals de laatste jaren is bouwplan Aan den Heuvel in Brabander ook nu hofleverancier in de kern Venray. Net geen twee van de drie woningen werden afgelopen jaar in dit plan opgeleverd.

Dat staat in de monitor woningbouw 2018, waarin de gemeente terugblikt op de gerealiseerde woningbouw van het afgelopen jaar. "Positief is dat steeds meer woningen ook levensloopbestendig worden uitgevoerd", zegt wethouder Martijn van der Putten. In 2018 ging het om bijna een derde van de productie. Veelal zijn het nog individuele bouwplannen, maar ook bij projectontwikkelaars is dit vaker terug te zien. 

Opnieuw Martijn van der Putten:  "De stijgende nieuwbouwproductie is de laatste paar jaar duidelijker, we zien dat diverse nieuwbouwplannen en kavels zeer goed verkopen." Werden twee jaar geleden 100 nieuwe woningen opgeleverd, in 2018 waren dat er ruim 120. Van der Putten verwacht dat de stijgende lijn doorzet.  Ook nu met de Brabander als belangrijkste locatie, maar de wijk nadert haar voltooiing. Alleen in Cluster IV is nog ruimte.

Daarbij zal het percentage huurwoningen in 2019 fors hoger liggen dan in voorgaande jaren. Naast 18 appartementen met een zorgindicatie en kleinere particuliere initiatieven, komen er zo'n 60 nieuwe huurwoningen bij, waarvan 50 van Wonen Limburg aan de Zuidsingel inmiddels zijn opgeleverd. Op het voormalig recreatiepark Het Roekenbosch zijn 44 voormalige vakantiewoningen omgezet in tijdelijke huurwoningen. In 2018 leverde de woningcorporatie alleen 35 tijdelijke appartementen voor woonurgenten in Schuttersveld op.

Het college van B en W heeft in de Woonmonitor 2017 al laten weten dat het  zogeheten 'stoplichtmodel' ruimer geïnterpreteerd wordt: niet meer om te sturen, maar om te blijven monitoren. "Inzicht in de aantallen blijft van belang, maar kwalitatief goede initiatieven zijn gewoon welkom, ook op de kerkdorpen! Rood betekent niet automatisch dat niets meer kan", geeft de wethouder aan.

Uit de krant