Afbeelding
Foto: Henk Lammen

Extra geld voor brandweer Limburg-Noord

Algemeen

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft vrijdag besloten om structureel 2,1 miljoen euro extra te investeren in de brandweer van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Met dit extra geld kan de brandweer maatregelen treffen om 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar te staan en de veiligheid van burgers en eigen personeel te borgen.

Brandweer Limburg-Noord doet er alles aan om 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar te staan voor de inwoners van Limburg-Noord. Het wordt echter steeds moeilijk om deze paraatheid te garanderen, vooral overdag. Om goede brandweerzorg en veiligheid voor het brandweerpersoneel te garanderen, is een actieplan opgesteld.

Vrijwilligers
Hierin is onder andere opgenomen dat elke gemeente actief helpt bij het werven van brandweervrijwilligers. Daarnaast wil de brandweer investeren in een gegarandeerd niveau van paraatheid door meer beroepspersoneel aan te nemen. Zij ondersteunen de vrijwilligers binnen de organisatie. Vanwege de grote uitstroom van oudere vrijwilligers, is het werven van nieuwe vrijwilligers cruciaal. De brandweer wil daarom een coördinator aanstellen die brandweerposten ondersteunt bij het werven vrijwilligers. Deze coördinator moet onder andere bedrijven en werkgeversorganisaties stimuleren dat zij ervoor open staan dat werknemers lid worden en blijven van de vrijwillige brandweer. Ook het aantal opleidingsplaatsen moet worden uitgebreid, zodat nieuwe vrijwilligers snel opgeleid kunnen worden.

Financieel
Om deze maatregelen uit te voeren investeren de 15 gemeenten van Noord- en Midden-Limburg nu gezamenlijk € 2,1 miljoen per jaar extra. Dit bedrag wordt over 4 jaar opgebouwd. Kevin Wolters (manager brandweerzorg) reageert opgelucht: "Over de paraatheid van de brandweer, de veiligheid van de inwoners en van ons personeel, heb ik mij de laatste maanden zorgen gemaakt. Het is de afgelopen maanden te vaak voorgekomen dat meerdere brandweerposten in eenzelfde gebied overdag de brandweerwagens niet gevuld kregen omdat er niet genoeg vrijwilligers konden uitrukken. Dit heeft gelukkig geen gevaarlijke situaties opgeleverd, maar het ging te vaak nét goed. We kunnen met deze investering een aantal maatregelen nemen die de paraatheid de komende periode verbeterd."

Burgemeester Jos Heijmans (gemeente Weert, portefeuillehouder brandweer): "De regionale brandweer is in onze regio goed georganiseerd. We hebben goed functionerende kazernes en materieel. Maar dit alles valt of staat bij de beschikbaarheid van voldoende mensen. Het is tegenwoordig steeds gebruikelijker om verder van huis te werken. Dat heeft als consequentie dat een vrijwilliger dan overdag niet beschikbaar is. Daarnaast geven werkgevers vaak geen toestemming aan hun personeel, omdat ze onvoldoende weten welke consequenties dit heeft. Hier moeten we mee aan de slag."

Oplossingen voor de langere termijn
In september gaat een werkgroep aan de slag onder voorzitterschap van burgemeester Heijmans. Deze werkgroep gaat zich buigen over de organisatie van de brandweer na 2023. Hierin worden ook de landelijke ontwikkelingen mee genomen. Veel brandweerregio's in Nederland kampen met paraatheidsproblemen. Daarom is landelijk het programma Vrijwilligheid gestart. Daarin wordt gekeken hoe in de toekomst de kwaliteit van de brandweerzorg met vrijwilligers op peil gehouden kan worden. Burgemeester Jos Heijmans: "Ik heb er goede hoop op dat we met een passende invulling komen, zodat de brandweer ook in de toekomst volop beschikbaar is voor onze veiligheid."

Uit de krant