Integrale aanpak Vergeten Driehoek
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo peelenmaasvenray.nl
B en W van Venray wil een integrale aanpak van de problemen in de Vergeten Driehoek en omgeving.
B en W van Venray wil een integrale aanpak van de problemen in de Vergeten Driehoek en omgeving. (Foto: archief Peel en Maas)

Integrale aanpak Vergeten Driehoek

Burgemeester en wethouders van Venray willen een integrale aanpak van de problemen in de Vergeten Driehoek en omgeving. Het college heeft besloten om een integrale verkenning te starten, waaruit moet blijken welke maatregelen haalbaar en zinvol zijn.

B en W kiezen voor deze aanpak op basis van het onderzoek van bureau LokaleZaken. Eén van de bevindingen uit het uitgebreide onderzoek is dat de problematiek een optelsom van factoren is.  Overlast, illegale drugshandel, de aanwezigheid van uiteenlopende bedrijvigheid en woonfuncties in een relatief klein gebied, gewijzigd parkeerbeleid en leegstand zorgen samen voor irritatie bij bewoners. Complexe problemen vragen om veelzijdige oplossingen, oordeelt het college.

Zo liggen er in het gebied twee drukbezochte coffeeshops, die samen op jaarbasis naar schatting ongeveer een half miljoen keer worden bezocht.  Een onderzoek naar de haalbaarheid om coffeeshops te verplaatsen, gaat deel uitmaken van de verkenning. Het gebied kenmerkt zich door een veelheid aan vraagstukken. Er zal niet alleen gekeken worden naar de coffeeshops. Ook maatregelen met het oog op het terugdringen van de parkeeroverlast en maatregelen voor een betere inrichting van de openbare ruimte, worden op haalbaarheid onderzocht. Parkeeroverlast scoort het hoogste bij de mensen die overlast ervaren, gevolgd door overlast veroorzaakt door verkeer en rondhangende personen. Functies terugbrengen in het gebied, in het kader van het omgevingsplan voor Venray-Centrum,  zit ook in de verkenning. Met het oog op de aanpak van ondermijnende criminaliteit is er ook aandacht voor de Vergeten Driehoek.

Het college streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2020 een richtinggevend besluit te nemen over mogelijke maatregelen. Het college zal daarbij voortdurend de balans zoeken tussen ambities en haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Burgemeester en wethouders gaven eind vorig jaar opdracht voor een onderzoek naar de klantenstroom van de beide coffeeshops in Venray, de illegale straathandel van drugs en overige vormen van overlast in het gebied van de Vergeten Driehoek en het aangrenzende deel van de wijk West-Zuid. Onderzoeksbureau LokaleZaken voerde dit onderzoek begin 2019 uit en presenteerde onlangs de resultaten aan het college en aan de klankbordgroep bewoners, waarin elke straat in het onderzochte gebied vertegenwoordigd is.

Burgemeester Hans Gilissen gaat de gemeenteraad voorstellen om Venray niet aan te melden voor het landelijke experiment met gereguleerde wietteelt. Gilissen verwacht dat meedoen aan de proef onvoorziene effecten kan hebben op de toch al complexe situatie. Bovendien vraagt meedoen aan de proef veel inzet van boa's en andere medewerkers. De gemeente kiest ervoor om mensen en middelen in te zetten voor de problematiek van de Vergeten Driehoek.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>