De werkgroep Burenhulp van de Oranjebuurt.
De werkgroep Burenhulp van de Oranjebuurt.

Oranjebuurt: onderzoek naar burenhulp

Algemeen

De werkgroep Burenhulp wil onderzoeken hoe zij in de Oranjebuurt de burenhulp in een modern jasje kan organiseren.

Deze werkgroep is een van de groepen die het afgelopen jaar in deze buurt zijn opgericht. Ze bestaat uit zeven leden. Burenhulp heeft zich de afgelopen maanden afgevraagd: Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de bewoners in onze buurt, ook in deze tijd, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? En wat kunnen wij als buurtbewoners daarin voor elkaar betekenen? Daarom heeft de werkgroep een enquête opgesteld. Ze heeft zich hierin onder andere laten leiden door de enquête, die over dit thema in Meerlo is gebruikt. Om goed zicht te krijgen op de behoeften en mogelijkheden van de bewoners in de Oranjebuurt wordt in de week van 11 tot 16 juli, bij alle 550 woningen in de Oranjebuurt, een enquêteformulier bezorgd.

In deze enquête wordt zowel aan mensen die denken hulp nodig te hebben, maar ook aan mensen die als burenhulp een handje willen helpen,  informatie gevraagd. Burenhulp kan gaan om een eenmalig klusje, maar ook om een wekelijkse activiteit. Afhankelijk van behoefte en mogelijkheden worden mensen met elkaar in contact gebracht door de werkgroep. De enquêteformulieren moeten vóór 24 juli weer worden ingeleverd bij een werkgroepslid.

Op de foto staan de leden van deze werkgroep. Van links naar rechts voorste rij: Trees Verhoeven, Mia Buddiger, Ine Thielen. Achterste rij: Gerrit van Dijck, Annalie Kersten, Ingrid van Grinsven.

Uit de krant