De Castenrayse kapel met drie gewelfvakken.
De Castenrayse kapel met drie gewelfvakken. Foto: Persfoto

Boek kerkgeschiedenis Castenray

Algemeen Castenray Religie

De Stichting Heemkundig Genootschap Castenray geeft tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 9 en zondag 10 september een boek uit over de lokale kerkgeschiedenis. In het artikel van vorige week stond per abuis een verkeerd rekeningnummer, NL38 moest zijn NL39. Het boek van 512 pagina’s kan tot 1 mei gereserveerd worden door overmaking van 29,95 euro op rekening NL39 RABO 0128 1375 17 ten name van Stichting Heemkundig Genootschap Castenray.

De kerkgeschiedenis van Castenray gaat terug tot 4 januari 1434, toen de bisschop van Luik met instemming van de Venrayse pastoor Hermannus Greve toestemming gaf voor de oprichting van een kapel in Castenray, met een altaar gewijd aan Sint-Matthias. De kapel die onder het gezag van de pastoor van de St. Petrus’ Bandenkerk van Venray viel, kreeg een eigen vicaris die verplicht was twee keer per week mis te lezen. Het benoemingsrecht van de vicaris werd door de pastoor overgedragen aan de kapelmeesters. De Luikse bisschop verklaarde vervolgens op 23 januari 1434, dat de Castenrayse ingezetenen daarvoor zelf een grondrente geschonken hadden. Die bracht jaarlijks zestien malder rogge op, waardoor een vicaris kon worden onderhouden met niet twee, maar drie wekelijkse missen.

Uit de krant