Afbeelding
Foto: persfoto

Venrayse fokker te traag met verbeteringen, honden in bewaring genomen

Algemeen Venray 112

Een fokker van American bully’s in de gemeente Venray is na meerdere (her-) controles ondanks enkele verbeteringen nog altijd onvoldoende tegemoetgekomen aan de huisvestingseisen voor zijn meer dan zeventig honden. Zes dieren die vrijwel permanent in veel te krappe benches werden gehouden, zijn afgelopen dinsdag door de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) in overleg met de rijksdienst RVO en met ondersteuning van de politie in bewaring genomen. 

De man houdt de overige dieren onder slechte omstandigheden in kennels en schuren op zijn erf. Voor deze situatie heeft de man de afgelopen maanden al eens vele duizenden euro’s aan dwangsommen opgelegd gekregen. Als de situatie bij een volgend bezoek van de LID niet op orde is, wachten hem nieuwe sancties.

Smerige huisvesting
Bij de eerste controle in december verbleven vrijwel alle honden in vervuilde schuren en kennels en hing er een stevige, schadelijke ammoniaklucht van de niet opgeruimde uitwerpselen. Bovendien beschikten de dieren die buiten verbleven niet over een deugdelijk tocht- en vochtvrij nachthok. Bij de laatste inspectie van deze week waren de schuren goed geventileerd en de slaapplaatsen gerepareerd. Wel moest de fokker er opnieuw op gewezen worden dat de huisvesting te smerig was en diende hij onder toezicht van de inspecteur direct schoon te maken.

Doorligplekken
Ook de afwezigheid van een verhoogde ligplek - los van de koude grond - bij sommige honden die in de schuren werden gehouden moest hij direct ter plaatse oplossen. Om doorligplekken te voorkomen dient hij bovendien op zo kort mogelijke termijn voor een zachte ondergrond op de lig- en slaapplaatsen te zorgen.

Uitzichtloos
Enkele tientallen bully’s verblijven in een schuur met hokken zonder enige vorm van uitzicht. De stenen verblijven zijn afgesloten met houten planken. Deze prikkelarme vorm van huisvesting is slecht voor de dieren en leidt tot stereotiep of apathisch gedrag. De fokker had eerder al de opdracht gekregen om de hokken af te sluiten met bijvoorbeeld spijlenhekken, maar heeft verzuimd dit te doen.  

Uit de krant