Video

Galastoet trekt door Venray

Video Jeugd en Jongeren Peel en Maas TV Video

Veel bekijks trokken de eindexamenleerlingen van het Raayland College vrijdagavond. In een rijke stoet aan verschillende voertuigen gingen ze op weg naar hún gala in de schouwburg.  

Uit de krant