Afbeelding
Foto: pixabay

Fietser te gast in centrum Venray

Venray

“Een aantrekkelijk en veilig winkelgebied voor bezoekers en bewoners.” Dat is het belangrijkste doel van het nieuwe fietsbeleid in het centrum van Venray. Om dit te bereiken houdt de gemeente in april, mei en juni een proef. Tijdens deze proefperiode zijn fietsers te gast in de voetgangerszone in het centrum. Uitzondering is de Grotestraat. Hier blijft het fietsverbod van kracht tijdens openingstijden van de winkels.

Al ruim vijftien jaar houden fietsers en gestalde fietsen in het centrum van Venray de gemoederen bezig. “In het collegeprogramma 2022-2026 staat het plan om het huidige fietsbeleid te herzien en nieuwe uitgangspunten te formuleren. Daarom is het project ‘Welkom in Venray centrum’ opgezet. Doel hiervan is te komen tot een aantrekkelijk en veilig centrum voor al onze bezoekers. Waarbij toegankelijkheid en inclusie belangrijke onderdelen zijn. Ons uitgangspunt is: het winkelgebied is voetgangersgebied, waar fietsers als gast welkom zijn”, aldus verantwoordelijk wethouder Wim de Schryver. “De gemeente heeft gekozen voor een Living lab als werkvorm voor de proef. De gemeente, ondernemers, bewoners en belangenorganisaties werken samen in een co-creatie. En er wordt geanticipeerd en geacteerd op omstandigheden en effecten die gedurende de proefperiode optreden. Het is de eerste keer dat een Living lab wordt ingezet in Noord-Limburg. De fietser is welkom in het centrum van Venray. Met opvallende borden en campagnes gericht op gedrag, maken we fietsers wel duidelijk dat zij er te gast zijn. Zij moeten rekening houden met voetgangers door hen ruimte te geven, niet te hard te fietsen en waar nodig af te stappen”, aldus De Schryver. Deze gedragsmaatregel geldt ook voor de pleinen en het deel van de Schoolstraat, waar nu altijd gefietst mag worden. In de belangrijkste winkelstraat van Venray, de Grotestraat blijft fietsen verboden tijdens de openingstijden van winkels. Een duidelijke slogan geeft aan wat van de bezoeker verwacht wordt: Winkels open, fietser lopen. Hiermee doet de gemeente vooral een beroep op het gezond verstand van de bezoeker. Het doel van het Living lab is het verzamelen van objectieve data. Metingen, tellingen, observaties en enquêtes moeten de gewenste gegevens opleveren. Na afloop van de proef neemt de gemeente een definitief besluit over het verkeer in het centrum van Venray.

Uit de krant