Afbeelding

Maessen Bedrijven ontwikkelt haven Wanssum

Wanssum

Maessen Bedrijven uit Venray gaat de westzijde  van de haven in Wanssum ontwikkelen. Dat werd vrijdagmorgen bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Innovatoren op de Floriade. Met het ondertekenen van een intentieovereenkomst tussen de gemeente Venray, Maessen Bedrijven en de provincie Limburg is volgens gedeputeerde Patrick van der Broeck 'weer een belangrijke stap gezet in de uitbreiding van de haven in Wanssum'. De uitbreiding (van de westzijde) van de haven maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Het doel daarvan is om, naast de hoogwaterbeveiliging  en natuurontwikkeling, het  gebied  economisch te ontwikkelen en de leefbaarheid van Wanssum te vergroten. De haven is onlosmakelijk verbonden met de geplande rondweg die ook onderdeel is van het grotere plan. Maessen Bedrijven gaat  aan de slag om de uitbreiding van de haven vorm te geven binnen de kaders van de Toekomstvisie haven Wanssum. Volgens die visie zorgt een uitgebreide haven met meer faciliteiten voor een economische impuls en vermindert het aantal vrachtauto's dat door het dorp gaat . Op 10 september  heeft  minister Melanie Schultz-Van Haegen van Infrastructuur en Milieu bij haar bezoek aan Limburg 4 miljoen euro toegezegd voor de uitbreiding van de haven. Gedeputeerde Patrick van der Broeck hoopt dat er spoedig kan worden gestart met de aanleg van de haven. 'In de gebiedsontwikkeling  Ooijen-Wanssum neemt de haven een belangrijke plaats in. Een goede haven is een van de economische trekkers in een gebied. Nu Maessen Bedrijven dit oppakt, kan dit ook worden gerealiseerd. Ik zie uit naar het resultaat, aldus  de gedeputeerde. Jan Loonen, wethouder economische zaken van de gemeente Venray, is het daar roerend mee eens: 'Met de ontwikkeling van de haven worden de vervoersmodaliteiten van de gemeente Venray verder versterkt. Dit is van groot belang voor de totaalontwikkeling van de economie in Venray. Tevens zorgt de haven ervoor dat de milieubelasting, de CO2-uitstoot, verder verlaagd wordt omdat er minder vrachtwagens nodig zijn voor het vervoer onder meer vanuit Rotterdam. Daarnaast is het goed voor de werkgelegenheid in de haven en voor de logistieke bedrijventerreinen in Venray. Een win-winsituatie voor alle partijen. Directeur Harry Maessen van Maessen Bedrijven is blij met de opdracht. 'Dit is goed voor de werkgelegenheid binnen ons bedrijf. We gaan  onder meer een kade van circa 600 meter aanleggen en het industrieterrein ontwikkelen en vermarkten. De bedoeling is om met de werkzaamheden te beginnen in 2014 en de eerste kavels in 2018 te leveren. De hele havenontwikkeling wordt gekoppeld aan de verdere industriële ontwikkeling van Venray. In het Peel en Maas Journaal wordt vrijdagavond aandacht besteed aan de plannen. Aanvang: 19.00 uur.

Uit de krant