De gemeente Venray heeft vier locaties aangewezen om op korte termijn Oekraïense vluchtelingen op te vangen
De gemeente Venray heeft vier locaties aangewezen om op korte termijn Oekraïense vluchtelingen op te vangen Foto: Pixabay

Opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Venray

Venray

De gemeente Venray heeft locaties aangedragen bij de Veiligheidsregio Limburg Noord voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat hierbij om opvang voor de korte en middellange termijn. In de kern Venray gaat het om woningen aan de Stationsweg op het Servaasterrein, de Spurkt 5C en gebouw C van het Raayland College. Een andere locatie staat in Wanssum aan de Geijsterseweg 11A. Daarnaast heeft de gemeente nog twee woningen van Wonen Limburg beschikbaar op park Het Roekenbosch in Blitterswijck. 

In totaal kunnen op deze locaties minimaal 200 vluchtelingen worden opgevangen. Hiermee geeft de gemeente invulling aan de landelijk afgesproken verplichting om samen te zorgen voor voldoende opvangplekken.

De opvanglocaties zijn bepaald in goed overleg met de eigenaren. De gemeente heeft een groot aantal locaties onderzocht. Het college van B&W heeft in eerste instantie voor deze locaties gekozen maar houdt ook nog een aantal extra locaties achter de hand. Omwonenden van de opvanglocaties worden per brief door de gemeente geïnformeerd over de plannen. Ouders van leerlingen van het Raayland College zijn door de school op de hoogte gebracht. Burgemeester Leontien Kompier: “Net als onze buurgemeenten dragen wij een steentje bij aan het opvangen van de vele vluchtelingen uit Oekraïne die op zoek zijn naar een tijdelijk thuis. We moeten hiervoor snel schakelen maar ik hoop dat we samen met onze inwoners deze mensen straks een warm welkom kunnen geven in onze gemeente.”

Op dit moment is nog niet bekend wanneer precies de locaties geschikt zijn voor de opvang. Ook is nog niet bekend of en vanaf wanneer de Veiligheidsregio ze wil inzetten. Op de Spurkt wordt bekeken of het mogelijk is om tijdelijke woonunits te plaatsen. Bij de locaties aan de Geijsterseweg in Wanssum, het Servaasterrein en gebouw C van het Raayland College wordt bekeken wat er nodig is om ze geschikt te maken voor bewoning.

Momenteel worden al 50 Oekraïense vluchtelingen opgevangen door particulieren in de gemeente Venray. Deze inzet wordt enorm gewaardeerd. Iedereen die in Venray Oekraïense vluchtelingen opvangt, wordt gevraagd dit te melden bij de gemeente via het formulier www.venray.nl/oekraine. Zo kan de gemeente in beeld brengen wat er nodig is aan onderwijs voor kinderen, zorg of andere ondersteuning.

Meer informatie
Inwoners die vragen hebben of behoefte hebben aan ondersteuning kunnen contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (0478) 52 33 33 of mailen naar oekraine@venray.nl. Veelgestelde vragen staan op www.venray.nl/oekraine.

Uit de krant