Logo peelenmaasvenray.nl

Meer aandacht voor laaggeletterdheid in Venray

  Venray

De gemeente Venray gaat de komende jaren meer aandacht besteden aan het verbeteren van taal, rekenen en digitale vaardigheden van laaggeletterde inwoners in Venray. Om dit aan te pakken heeft het college van Venray op 19 december jl. ingestemd met het beleidsplan volwasseneneducatie 2017-2020. Hierin zijn ontwikkelingen, ideeën en acties opgenomen. Maar ook andere initiatieven zijn mogelijk. De gemeente Venray doet daarom een brede oproep aan inwoners van Venray om met ideeën te komen ten aanzien van het signaleren van laaggeletterdheid en het bieden van passende ondersteuning.

Uit onderzoek blijkt dat er in Venray zo'n 4000 inwoners tussen de 15 en 65 jaar zijn die tot de doelgroep laaggeletterden behoren. In een tijdperk van gebruik van e-mail, Whatsapp en internet wordt het voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen steeds moeilijker om mee te komen. Vanuit de visie 'Iedereen telt mee, doet mee en draagt bij', ziet de gemeente Venray het als een belangrijke taak om laaggeletterdheid aan te pakken. Een goede beheersing van de Nederlandse taal helpt inwoners om zelfstandig zaken te regelen of bijvoorbeeld bij het vinden van (vrijwilligers)werk. Ook kan het bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid of schulden.

De afgelopen periode heeft de gemeente met betrokken partijen al verkennende gesprekken gevoerd en ideeën opgehaald. In 2017 krijgt dit een vervolg door gesprekken met ervaringsdeskundigen en verwijzers  over het bereiken van laaggeletterde en behoeftes ten aanzien van cursussen, workshops of andere vormen van ondersteuning. Verder maken we afspraken met organisaties die cursussen of ondersteuning aanbieden gericht op taal, reken en digitale vaardigheden. Ook wordt er een speciaal 'Taalhuis' ontwikkeld, waar inwoners terechtkunnen voor al hun vragen op gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Ideeën of tips ten aanzien van de aanpak van laaggeletterdheid? Neem dan contact op met de gemeente Venray via gemeente@venray.nl of (0478) 5233333.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten