Venray zet in op gezonde leefstijl jeugd

Venray

De gemeente Venray heeft zich aangesloten bij het landelijke programma Jongeren op Gezond Gewicht. Venray zet hiermee actief in op een gezondere leefstijl bij de jeugd.

In Nederland heeft één op de zeven jongeren overgewicht. Vanwege deze problematiek is er een landelijk programma gestart om dit probleem integraal aan te pakken: Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Inmiddels zijn meer dan honderd gemeenten aangesloten bij dit programma. Uit de onlangs gepubliceerde jongerenmonitor van de GGD is aangetoond dat in Noord-Limburg overgewicht bij jongeren een behoorlijk gezondheidsprobleem is. Ook in Venray. "Daarom sluiten wij aan bij deze JOGG-beweging", zegt wethouder Lucien Peeters. "We willen een gezondere leefstijl bereiken bij de Venrayse jeugd. We zetten hier actief op in, zodat de bestaande trend ombuigt in een dalend percentage jongeren met overgewicht. Het maken van gezonde keuzes moet een normale zaak worden. Hierdoor kunnen op langere termijn chronische ziekten en daaruit volgende hoge zorgkosten teruggedrongen worden. Bovendien: jongeren hebben er recht op om op te groeien in een gezonde leefomgeving."

Om jongeren te kunnen bereiken wordt er een lokale JOGG-regisseur aangesteld binnen de huidige poule van buurtsportcoaches in Venray. Deze brengt bestaande initiatieven in kaart, jaagt in samenwerking met lokale bedrijven en publieke partijen nieuwe initiatieven aan en zorgt voor de verbinding tussen preventie en zorg.  Meer weten? Neem contact op met de buurtsportcoaches via telefoonnummer (0478) 52 33 33 of kijk op www.venraybeweegt.nl.

Uit de krant