Venray wil geen tijdelijke opvang

Venray

Het college is in Venray alleen op zoek naar een locatie waar een grotere groep asielzoekers gehuisvest kan worden. Tijdelijke noodopvang van vluchtelingen, zoals in sporthallen, heeft niet de voorkeur. "Het is alleen in een extreme situatie een remedie. We kijken liever naar een meer structurele oplossing", zeggen B en W. Op 22 september nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college werd opgedragen zich te melden bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Om in Venray plaats te bieden aan de opvang van vluchtelingen. De motie haalde een ruime meerderheid met zes van de acht partijen. Alleen Samenwerking en VVD stemden tegen. "We zijn in gesprek met het COA. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid', laat het college weten. Er zijn ondertussen bij de gemeente verschillende initiatieven en suggesties binnengekomen. Die worden in overleg met het COA bekeken. "Zodra een haalbare locatie in beeld is, zullen wij de gemeenteraad en de omgeving hier zorgvuldig bij betrekken." Venray was al twee keer in beeld voor de komst van een asielzoekerscentrum. Zowel in 2002 (Brabander, 375 opvangplaatsen) als in 2010 (St. Anna, 1000 plaatsen) ging het plan niet door.

Uit de krant