Afbeelding

Venray scoort een 7 voor uitvoering nieuwe zorgtaken

Venray

De gemeente Venray heeft een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren naar de veranderde werkwijze binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor zijn inwoners geïnterviewd die bij de gemeente aanklopten voor hulp of ondersteuning. Uit het onderzoek blijkt dat Venray gemiddeld een 7 als rapportcijfer krijgt.

 Het onderzoek richt zich met name op de veranderde werkwijze waarbij er steeds meer wordt gekeken naar wat iemand nog zelf kan, eventueel samen met familie, buren of kennissen. De studie is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Inwoners zijn het meest tevreden over de snelheid van de afhandeling, over de oplossing die wordt gevonden voor hun hulpvraag, de vriendelijkheid van de Wmo-medewerker en het meedenken met de klant. Inwoners zijn het minst tevreden over een afwijzing voor hulp, een korting op de uren, de hulpverlening zelf en de lange wachttijd hiervoor en de kosten (eigen bijdrage die ze voor de hulp moeten betalen). In het rapport en het advies van de participatieraad wordt extra aandacht gevraagd voor de belasting van het sociaal netwerk en de mantelzorger.

Uit de krant