Venray in hoger beroep tegen uitspraak De Nissehoff

Venray

De gemeente Venray tekent bij de Raad van State in Den Haag hoger beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank in Roermond in de kwestie De Nissehoff. De Roermondse rechter oordeelde onlangs dat de directe sluiting van het kinderdagverblijf aan de Bosweg in Venray op 6 februari vorig jaar onterecht was. Het college van B en W betwist dat. 'De rechter oordeelde dat ons besluit om de Nissehoff te sluiten niet goed gemotiveerd zou zijn, laat burgemeester Gilissen weten. 'Wij zijn van mening dat dit wel het geval is. Daarom willen we het voorleggen aan de Raad van State. Naar aanleiding van klachten van ouders over hardhandig optreden van de directrice tegen hun kinderen, liet de gemeente begin 2014 de GGD bij De Nissehoff een onderzoek verrichten. Op basis daarvan werd het kinderdagverblijf door de gemeente Venray gesloten. De GGD adviseerde eind januari 2014 al een locatieverbod voor de directrice na nieuwe klachten en een tweede inspectieronde. Nog voor het inspectierapport openbaar was, sloot de gemeente Venray het kindercentrum. Twee maanden later ging de instelling failliet wegens gebrek aan inkomsten. De eigenares maakte bezwaar tegen de sluiting en kreeg gelijk van de  klachtencommissie van de gemeente en de rechtbank in Roermond. Donderdag in Peel en Maas meer informatie.

Uit de krant