Opnieuw winkelproject gehandicaptenplatform

Venray

Het Gehandicaptenplatform Venray gaat de winkels in de gemeente Venray dit jaar opnieuw beoordelen op bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Na vier jaar heeft het winkelbestand de nodige veranderingen doorgemaakt en is het aantal winkels uitgebreid. Voor het platform reden om in 2014 nogmaals het winkelproject uit te voeren. De werkgroep BTB (Bereikbaarheid/Toegankelijkheid/Bruikbaarheid) binnen het gehandicaptenplatform gaat in het kader van maatschappelijke stage een aantal leerlingen van het Raayland College begeleiden bij de door hen toegezegde medewerking aan dit project. De winkels in het centrum worden in de periode van 3 tot 19 juli bezocht en beoordeeld. De in 2010 beoordeelde winkels, waarvan bekend is dat ze nog steeds voldoen aan de normen, ontvangen een nieuw certificaat.

Uit de krant