Provincie pompt veel geld in Venray

Venray

De provincie Limburg heeft financiële steun toegezegd voor natuurproject Maasgaard en twee maatschappelijke bouwprojecten in de gemeente Venray. De muziekverenigingen Euterpe en MMSK St. Petrusbanden (Odeon) kunnen rekenen op een bijdrage van 347.120 euro. Binnenkort start de renovatie van het monumentale pand aan Hoenderstraat 10-12 in Venray. Het nieuwe sportpark in Wanssum, dat in aanbouw is, krijgt 150.000 euro van de provincie. Vorige week maakte gedeputeerde Patrick van der Broeck CDA) bekend dat de provincie 7,5 miljoen euro steekt in natuurproject Maasgaard. Het plan omvat natuurontwikkeling, beekherstel, aanpak waterhuishouding en toeristische en recreatieve voorzieningen in de Heidsche Peel in Ysselsteyn en beken aan de oostzijde van de Castenrayse Vennen. De provincie Limburg gaat de komende tijd in veel gemeenten bouwplannen financieel ondersteunen om zo de bouwsector te stimuleren in deze crisistijd. Op verzoek van de provincie konden de gemeenten eind vorig jaar projecten aanmelden. In totaal zijn er 110 bouwplannen ingediend. Voor 21 projecten, waarvan twee uit Venray, is inmiddels het licht op groen gezet. De provincie Limburg heeft sinds de miljoenenverkoop van de Essent-aandelen in 2009 flink wat geld in kas. De laatste weken is het college van GS behoorlijk aan het investeren in bedrijven, campussen, leefbaarheid, natuur en bouwplannen. Volgens de nieuwe wet HOF zijn gemeenten en provincies straks verplicht hun overtollig geld te stallen bij het Rijk tegen een minimale rente. Er is bij de lagere overheden veel verzet tegen het verplichte 'schatkistbankieren'. De Venrayse gedeputeerde Bert Kersten (PvdA) verklaarde onlangs bij L1 dat het geld daarom beter kan worden uitgegeven in Limburg. 'Dan dat we het voor een habbekrats moeten afstaan aan het Rijk.

Uit de krant