Afbeelding

Agressieve klanten niet langer welkom in Venrayse horeca

Venray

Gemeente, politie, Openbaar Ministerie en de afdeling Venray van Koninklijke Horeca Nederland  gaan notoire overlastgevers in Venrayse horecagelegenheden gezamenlijk aanpakken. Op maandag 28 januari ondertekenden de partijen daarvoor het Protocol Collectieve Horecaontzegging Venray.  Met de ondertekening van het protocol wordt het voor deelnemende horecaondernemers mogelijk om iemand die zich in één café misdraagt de toegang tot alle aangesloten horecabedrijven te ontzeggen. De duur van deze collectieve ontzegging is afhankelijk van de zwaarte van het gepleegde delict. Het doel van de maatregel is om de veiligheid van de gasten, de horecaondernemers, hun personeel en beveiligers te verhogen. De mogelijkheid voor een horecaondernemer om een bezoeker die zich niet gedraagt te weren uit zijn eigen zaak, bestond al. Daar wordt nu de mogelijkheid aan toegevoegd om de ontzegging voor meerdere horecabedrijven te laten gelden. Als de persoon met een ontzegging toch een horecabedrijf binnen gaat, is er sprake van lokaalvredebreuk en is hij of zij strafbaar. Volgens wethouder Ike Busser is het convenant een belangrijk signaal richting overlastgevers dat hun gedrag niet wordt getolereerd. 'Iedereen moet in Venray veilig kunnen uitgaan, dat hoort ook bij een bloeiende binnenstad. En mensen die in de horeca werken, moeten dat eveneens veilig kunnen doen, zegt wethouder Ike Busser van integrale veiligheid. Busser tekende het convenant namens de gemeente. Om de collectieve ontzegging succesvol toe te kunnen passen, nemen horecaondernemers een aantal gegevens van de persoon met een collectieve ontzegging op in een database. Die gegevens kunnen door alle aangesloten ondernemers worden bekeken, zodat ze weten wie een collectief verbod heeft. Het inzien van de database is voorbehouden aan de ondernemer die het convenant heeft ondertekend. Deze uitwisseling van informatie is aan privacywetgeving gebonden. Om hieraan te voldoen, is het protocol opgesteld. In het protocol wordt aangegeven onder welke voorwaarden een collectieve horecaontzegging wordt opgelegd en op welke wijze de rechten voor de personen met een collectieve ontzegging worden gewaarborgd. Het protocol is op 28 januari 2013 ondertekend door de Fred Hooijmans, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland-afdeling Venray, wethouder Ike Busser van integrale veiligheid en politiechef John Geraedts, chef basiseenheid Venray. Foto: Na het ondertekenen schudden John Geraedts, Ike Busser en Fred Hooijmans (v.l.n.r.) elkaar de hand. Vertegenwoordigers van de Venrayse horeca kijken toe.  

 
 

Uit de krant