Afbeelding

Metamorfose Ooijen-Wanssum – deel 13

Televisie Video

De komende jaren worden in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd.  Mooder Maas, de combinatie van Dura Vermeer en Ploegam, is in 2017 begonnen met de uitvoering van het project. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet eind 2020 gereed zijn. Wim Wijnhoven maakte in december luchtopnamen van de gebiedsontwikkeling. In deze aflevering een update uit de lucht van Wanssum.

Uit de krant