Afbeelding

Lintje Elly van Dijck

Smakt

Elly van Dijck-Kersten (60) uit Smakt is vrijdagmorgen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Elly van Dijck was van 1986 tot 1990 lid van de werkgroep werving en selectie nieuwe vrijwilligers voor de Kinder- en Jeugdtelefoon. Van 1991 tot 1996 was zij bestuurslid en aansluitend tot 1999 voorzitter van het schoolbestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek. Zij droeg zorg voor een goed personeelsbeleid en was troubleshooter en vertrouwenspersoon binnen deze organisatie. Sinds 1996 is Elly van Dijck lid van de PvdA. Zij heeft in de periode tot op heden verschillende rollen vervuld, waaronder die van raadslid van 2002 tot 2008 en van 2010 tot 2014. In de periode van juli 2008 tot maart 2010 was zij wethouder met de portefeuille Welzijn. Daarnaast heeft ze met haar enthousiaste en betrokken inzet als bestuurslid en voorzitter van Dorpsraad Smakt-Holthees gedurende vijf jaar een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in en de saamhorigheid tussen beide kleine dorpskernen. Ook speelde zij een belangrijke rol bij de opening van het Eva Moedercentrum Venray, waar zij vijf jaar (interim)voorzitter was. Het moedercentrum vervult een belangrijke rol bij de integratie van allochtone moeders in onze samenleving. Foto: Hoedemaekers.

Uit de krant