Afbeelding

Gemeente kapt 273 kastanjes en essen

Nieuws

De gemeente Venray gaat 273 kastanjes en essen kappen vanwege veiligheidsrisico's. De bomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte en essentaksterfte. De gemeente moet 80 kastanjes en 193 essen kappen omdat ze zwaar zijn aangetast. Van de bomen kunnen gemakkelijk takken afbreken en dat kan gevaarlijk zijn voor bewoners. Het kappen, de herplant en de overige maatregelen kosten de gemeente ongeveer 160.000 euro. Waar het kan worden nieuwe bomen aangeplant om de groene uitstraling te behouden.

De aantastingen zijn ontdekt tijdens een extra controleronde die de gemeente heeft laten uitvoeren, naar aanleiding van signalen over toename van de boomziekten onder het essen- en kastanjebestand. Ook de komende jaren zijn extra controlerondes noodzakelijk om de effecten van de ziekten inzichtelijk te krijgen, de veiligheid van weggebruikers en bewoners te waarborgen en passende maatregelen te kunnen nemen.

De kastanjebloedingsziekte is een ziekte, veroorzaakt door een bacterie, die al geruime tijd onder een vergrootglas ligt in Nederland. Ook binnen de gemeente Venray zijn in de afgelopen jaren tientallen aantastingen bij paardenkastanjes geconstateerd. De afgelopen periode zijn de signalen met betrekking tot aangetaste en gestorven bomen fors toegenomen. Ook de essentaksterfte, veroorzaakt door een schimmel, komt langzaam vanuit het noorden van het land richting het zuiden opzetten waarbij steeds meer aangetaste exemplaren werden geconstateerd. Om de ziekten in beeld te krijgen heeft de gemeente Venray een inspectie uit laten voeren op het gehele kastanje- en essenbestand.

Uit deze inspectiegegevens is gebleken dat maar liefst 50 procent van alle paardenkastanjes op grondgebied van de gemeente Venray zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. 17 procent van de bomen zijn zwaar aangetast wat neer komt op 80 bomen. Bij de essen is de aantasting minder, maar er staan in Venray veel meer essen dan kastanjes, waardoor in absolute getallen meer essen gekapt moeten worden. Van de essen is 31 procent aangetast door de essentaksterfte waarvan 8 procent zware aantastingsverschijnselen vertonen. Dit komt neer op 193 zwaar aangetaste bomen.

Het vervangen van zwaar aangetaste bomen is vanuit het oogpunt veiligheid onvermijdelijk. Risico's op takbreuk of het omvallen van bomen neemt toe zodra bomen in blad staan waardoor het kappen van deze bomen niet langer uitgesteld kan worden. Op de meeste plekken zullen de kastanjes en essen worden vervangen door nieuwe bomen om de groene uitstraling te waarborgen. Hierbij zullen diverse boomsoorten worden aangeplant om de risico's op uitval van gehele lanen in de toekomst te voorkomen.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de kastanjebomen op de Julianasingel, die zijn opgenomen op de bomenlijst als monumentale bomen. Vijftien licht aangetaste bomen in deze straat worden bij wijze van proef behandeld door een verwarmingsmethode. Hierbij worden bomen ingepakt en verwarmd tot 40 graden Celsius. De bacterie gaat bij deze temperatuur dood. Deze methode kost echter veel tijd en geld en de effecten op de lange termijn zijn niet bekend. Daarom kiest de gemeente er niet voor om alle bomen op deze manier te behandelen.

Uit de krant