Van Gogh en Proteion bundelen kennis

Nieuws

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg en Proteion bundelen hun kennis over zorg en wonen voor ouderen met ernstige gedragsproblemen in een nieuw expertisecentrum voor Integrale Psychogeriatrie. De twee woongroepen in het expertisecentrum openen dit voorjaar in Venray.

Vincent van Gogh en zorgorganisatie Proteion starten dit voorjaar samen een unieke woon- en behandellocatie. In het gezamenlijke expertisecentrum komt de kennis over crisisopvang en de behandeling van complexe gedragsproblematiek van Vincent van Gogh samen met de ervaring met kleinschalig wonen voor dementerende ouderen van Proteion. Het expertisecentrum wordt gevestigd aan de Overloonseweg 6 in Venray en richt zich op ouderen die in combinatie met dementie ook zeer ernstige gedragsproblemen hebben. Dit zijn mensen die behandeling, extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Cliënten vanuit het verzorgingsgebied Noord- en Midden-Limburg kunnen hier worden opgenomen vanuit thuis, het ziekenhuis of een regulier zorgcentrum, maar ook vanuit een crisisopname bij Vincent van Gogh.

Uit de krant