NLW moet op zoek naar een nieuwe directeur
NLW moet op zoek naar een nieuwe directeur Foto: Archief Peel en Maas

Verkuylen stopt als directeur van NLW Groep

Nieuws

Ward Verkuylen stopt als directeur van maatschappelijk werkbedrijf NLW. Het missen van de samenwerking met de ondernemingsraad en de voorgenomen beleidswijzigingen van de drie gemeenten (Peel en Maas, Venray en Horst aan de Maas) zijn daarvoor de belangrijkste redenen. Het dagelijks bestuur heeft begrip voor de keuze en gaat op zoek naar opvolging.

Verkuylen is sinds 2021 directeur van NLW Groep. Er is veel bereikt, maar de opdracht waarmee hij aan de slag ging, bleek door beleidswijzigingen en verschillende maatschappelijke ontwikkelingen onuitvoerbaar. NLW behaalde desondanks een aantal mooie successen. Zo werkten in 2023 voor het eerst in de geschiedenis van de NLW meer medewerkers bij ondernemers in de regio dan bij het bedrijf zelf. Ook zijn de opbrengsten sterk verbeterd, de kosten beheersbaar gemaakt en is de waardering onder klanten hoog.

Maatschappelijke ontwikkelingen en de wens van gemeenten om voor elke inwoner de beste plek mogelijk te maken, maakt volgens de aandeelhouders (Peel en Maas, Venray en Horst aan de Maas) een vernieuwde inzet van NLW noodzakelijk. Gezamenlijk wordt nu gekeken hoe die er precies uit gaat zien. De drie gemeenten werken aan lokaal participatiebeleid en gezamenlijke beschutte en beschermde werkplekken voor inwoners. In juni en december van dit jaar wordt besluitvorming verwacht. Verkuylen vindt dat deze uitgangspunten ertoe leiden dat zijn werk de komende jaren te ver van zijn oorspronkelijke opdracht ligt.

Voor Verkuylen voelt dit als een goed moment om zijn eigen koers te varen en ruimte te maken voor opvolging: “Mijn opdracht bij NLW is zeker nog niet volbracht en de samenwerking met collega’s en klanten bevalt me zeer goed, maar de huidige situatie heeft mij toch tot dit besluit gebracht. Mijn toekomst ligt bij andere initiatieven waar kwetsbare inwoners uit de brede regio direct profijt van hebben.” Na zijn presentatie van de jaarcijfers van 2023 op 17 mei, legt Verkuylen zijn rol als directeur-bestuurder neer.

Martin Leenders, voorzitter dagelijks bestuur NLW Groep, geeft aan het besluit te respecteren. “De laatste tijd hebben het dagelijks bestuur en de directeur intensief met elkaar gesproken. Uiteindelijk hebben we begrip voor zijn keuze en gaan we op zoek naar opvolging.” Ondanks het vertrek van Verkuylen verandert er niets aan de noodzaak om aan de slag te blijven gaan voor kwetsbare inwoners. “We willen het beste voor onze kwetsbare inwoners, nu en in de toekomst. Er zal altijd een plek voor beschut werk voor onze kwetsbare inwoners blijven bestaan.”

Uit de krant