Afbeelding
Foto: gemeente Venray

Nomineer een jongere voor het Jeugdlintje

Nieuws Jeugd en Jongeren

Gemeente Venray is op zoek naar kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen of voor onze gemeente. Ze roept Venraynaren op die zo’n vriend of vriendin, buurtgenootje, vrijwilliger of kleinkind kennen om hem of haar aan te melden voor het eerste Venrayse Jeugdlintje 2024.

Het Jeugdlintje is een waardering voor jongeren die iets uitzonderlijks of bijzonders hebben gedaan voor de Venrayse samenleving. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die langere tijd hulp bieden aan ouderen, zieken of eenzamen. Jongeren die zich inzetten als vrijwilliger, een leven hebben gered of een actie hebben opgezet voor een goed doel, hun buurt of de maatschappij. De onderscheiding is een initiatief van de Venrayse gemeenteraad.

Inspiratie voor anderen

“Onze samenleving maken we samen. Veel jonge Venraynaren zetten zich dagelijks in voor onze gemeente. En voor elkaar”, vertelt burgemeester Michiel Uitdehaag. “Zoveel inzet en betrokkenheid maken mij trots. Jeugdigen die op een bijzondere en positieve manier een bijdrage leveren zijn een inspiratie voor anderen. En daar mag een mooie waardering tegenover staan.”

Nauwe samenwerking met jongeren

Het Venrayse Jeugdlintje bestaat uit een medaille en oorkonde, vormgegeven door een groep leerlingen van het Raayland College. “Van begin af aan hebben jongeren een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze onderscheiding. Dat vind ik heel bijzonder en mooi”, aldus burgemeester Uitdehaag. De ontvanger van het Jeugdlintje wordt gekozen door een jury. Ook hier krijgen jongeren een vaste plek: van de 5 leden zijn er 3 jonger zijn dan 18 jaar. Ieder jaar worden 2 juryleden geworven bij een verschillende onderwijsinstellingen (primair en voortgezet) in de gemeente Venray; 1 jurylid is de winnaar van het jeugddebat. “Zo blijven we onze jeugd actief betrekken bij het Jeugdlintje. Samenwerking staat voorop: het lintje is een waardering van (jonge) Venraynaren voor (jonge) Venraynaren.”

Aanmelden 

De uitreiking het Jeugdlintje is jaarlijks op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Het aanmelden van jonge helden kan tot en met 1 september 2024 via www.venray.nl/jeugdlintje. Hier vindt u ook meer informatie over het de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Uit de krant