Afbeelding

Stichting Samen in Leunen van start

Leunen

De stuurgroep Wmo Leunen, ontstaan uit de Dorpsraad Leunen en vrijwilligers uit het dorp, heeft na een intensieve voorbereidingsperiode de Stichting Samen in Leunen opgericht. Stichting Samen wil maatwerk leveren, zodat zo veel mogelijk inwoners van Leunen zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in eigen dorp. De stichting ontwikkelt activiteiten voor de ouderen, alleenstaanden en de minder zelfredzame inwoners van Leunen en hun mantelzorgers. Voorbeelden zijn het eetpunt Lekker Samen Leunen een keer per maand op woensdag en tweewekelijks op vrijdagmiddag het ontmoetingspunt 't Trefpunt. Beide activiteiten zijn nu ondergebracht in MFC De Baank. Het plan is om vanaf maart wekelijks op maandag een dorpsdagbesteding Zorgsaam op te starten. Eveneens is er een informatiepunt in voorbereiding en wordt er gewerkt aan een eigen folder en website. Op donderdag 8 januari om 20.00 uur staat een informatiebijeenkomst voor vrijwilligers op het programma. Ook belangstellenden, mensen die in de toekomst mogelijk hun diensten willen aanbieden bij Wmo-activiteiten, zijn tijdens deze bijeenkomst van harte welkom.    

Uit de krant