Afbeelding

Lezing IVN over watermolens

Geijsteren

IVN Geijsteren Venray houdt op maandag 15 april een lezing over de ecologie van watermolens. De lezing wordt verzorgd door dr. Hans de Mars van de Adviesgroep Water & Ecologie van Royal Haskoning. Veel mensen denken dat in het verre verleden beeksystemen weinig beïnvloed werden door menselijk handelen. Beken konden naar hartenlust meanderen, waren schoon en er bestonden amper migratiebelemmeringen. Maar dat beeld is niet juist. Eeuwenlang hebben watermolens grote invloed gehad op het functioneren van water- en ecosystemen in onze beekdalen. In de 20e eeuw veranderde dat ingrijpend. Watermolens verdwenen, beken werden gekanaliseerd en deze ingrepen leidden tot verdroging, maar ook tot wateroverlast bij hevige regenval. Tegenwoordig is er veel aandacht voor beekherstel. De Mars stelt echter dat hierbij te weinig rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische context. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in De Kemphaan aan het Kennedyplein in Venray. Foto: Rosmolen in Geijsteren.

Uit de krant