Venraynaren zijn over het algemeen tevreden over de nieuwe manier van afval inzamelen.
Venraynaren zijn over het algemeen tevreden over de nieuwe manier van afval inzamelen. Foto ter illustratie: Pixabay

Venraynaren tevreden over nieuwe afvalinzameling

Algemeen Economie Financiën Milieu en Duurzaamheid Overig Venray Werk en Economie Wonen en Leven

Eén jaar na de wijzigingen in de afvalinzameling heeft de gemeente Venray onderzoek gedaan naar de ervaringen van de inwoners. Hieruit blijkt dat Venraynaren over het algemeen tevreden zijn over de nieuwe manier van afval inzamelen. Ook zijn de nieuwe inzamelcijfers bekend. De hoeveelheid ingezameld restafval is bijna gehalveerd, er is 2,5 keer zoveel GFT+E aan huis opgehaald en er is geen één vracht PMD-afval afgekeurd. Tijdens het Sprekersplein op 30 mei werden de resultaten voor het eerst gedeeld.

Het doel van het nieuwe beleid is om afval beter gescheiden in te zamelen. Zo kan meer afval gerecycled worden en hoeft er minder afval verbrand te worden. Veel beter voor het milieu, omdat waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat is gelukt, zo laten de inzamelcijfers zien. Om te weten of de inwoners ook blij zijn met het nieuwe systeem, deed onderzoeksbureau De AfvalSpiegel een peiling onder de inwoners. Uit het rapport blijkt dat de inwoners wel te spreken zijn over de afvalinzameling.

De inzameling van restafval beoordelen de bewoners van de laagbouw (het grootste aantal huishoudens van de gemeente) gemiddeld met een 7,7. De inzameling van GFT+E (groente-, fruit en tuinafval + etensresten) met een 8,3 en PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) met een 7,6. De inzameling van het PMD-afval betekende de grootste wijziging voor de inwoners. Twee derde van de inwoners geeft aan het PMD nu beter te scheiden. Dat de afvalinzameling goed is voor het milieu, vinden de meeste inwoners belangrijker dan lage kosten of een hoge service.

Over het algemeen is de gemeente ook tevreden over hoe de nieuwe afvalinzameling verloopt. In sommige delen van de gemeente is er nog wel overlast van PMD-zakken. De meeste inwoners ergeren zich hieraan, zo blijkt uit het bewonersonderzoek. “De gemeente wil verkeerd aanbiedgedrag niet belonen door alle zakken meteen op te ruimen, maar onderneemt wel actie om de overlast tot een minimum te beperken. Komende maand wordt er onder meer extra gehandhaafd bij de probleemlocaties en ook de afvalcoach wordt vaker ingezet”, aldus verantwoordelijk wethouder Erik van Daal.

De gemeente is nu bezig met een evaluatie van het afvalbeleid. Daarin worden de feitelijke inzamelcijfers, de uitkomsten van het bewonersonderzoek en het kostenplaatje op een rij gezet. Op basis hiervan kan de gemeente aan de slag met het formuleren van een nieuw grondstoffenbeleidsplan voor de toekomst.

Uit de krant