Gérard Lucassen (r) en Paul van Meegeren.
Gérard Lucassen (r) en Paul van Meegeren. Foto: eigen foto

Gemeentearchief Venray verrijkt

Algemeen Geschiedenis Venray

Gérard Lucassen (1931) heeft onlangs verzamelde historische informatie over Venray overgedragen aan het Gemeentearchief Venray. Gemeentearchivaris Paul van Meegeren nam de stukken van Lucassen in ontvangst.

Gérard Lucassen is een geboren en getogen Venraynaar. Na zijn pensionering is hij zich gaan interesseren in de geschiedenis van Venray, die gaan vastleggen en gaan delen. Zijn belangstelling ging vooral uit naar het vastleggen en beschrijven van veldnamen (namen die eigenaren gaven aan een bepaald stuk grond om het te kunnen onderscheiden) en hun betekenis en het beschrijven van Venrayse monumenten.

Veldnamen (toponiemen) beschreef hij met leden van de Werkgroep Toponiemen van het LGOG Kring Venray. Zij deden veldonderzoek, inventariseerden veldnamen en legden deze vast. Later werd dit door Gérard aangevuld met archiefonderzoek. De resultaten van het onderzoek werden in een groot digitaal bestand vastgelegd. De gemeente Venray maakt daar nog regelmatig gebruik van voor het vaststellen van nieuwe straatnamen.

Ook heeft Gérard Lucassen de voormalige lijkwegen in Venray in kaart gebracht en uitgebreid beschreven. In een van de torenkamers van de Grote Kerk zijn op een kaart deze deze lijkwegen te zien. Hij heeft over deze lijkwegen enkele jaren geleden een voordracht voor de LGOG Kring Venray verzorgd.

Gérard Lucassen is ook een monumentendeskundige. Wil je weten of een oud of voormalig pand in Venray vroeger een naam had, Gérard kan het zo vertellen. Hij heeft, samen met een projectgroep van het LGOG Kring Venray, ervoor gezorgd dat de gemeentelijke monumenten in Venray voorzien werden van transparante plaquettes met informatie over deze monumenten. De projectgroep heeft veel werk verzet: onderzoek moest verricht worden, plaquettes werden aangeschaft, de welstandcommissie bepaalde dat de plaquettes transparant dienden te zijn, dus anders dan de betreffende ANWB-plaquettes, voor de teksten moest onderzoek naar de geschiedenis van de monumenten plaatsvinden, eigenaren van monumenten moesten toestemming tot plaatsing geven, subsidies moesten aangevraagd worden, enzovoort, enzovoort.

Kortom, vele werkzaamheden werden verricht voordat de eerste plaquette op de gevel van monument Poelshuis bevestigd kon worden. Gérard Lucassen heeft van deze activiteiten een keurig archief bijgehouden en dit aan het Gemeentearchief Venray overgedragen (zie foto) . Gérard heeft zijn kennis altijd met plezier met anderen gedeeld. Hij publiceerde regelmatig, onder andere in het weekblad Peel en Maas en in Venrays Verleden, en hij was docent bij de Basiscursus Streekgeschiedenis van het LGOG Kring Venray.

Uit de krant