Ron Bloemen, Joep Verstappen en Hay Strijbos (v.l.n.r.) van AWV.
Ron Bloemen, Joep Verstappen en Hay Strijbos (v.l.n.r.) van AWV. Foto: Willem Menting

Werkgroep zoekt plek

Algemeen Cultuur en Uitgaan Venray

De historie van Venray bewaren voor de komende generaties. Het is een van de doelstellingen van de Archeologische Werkgroep Venray. Ook het uitdragen van kennis en informatie behoort tot de doelstellingen. Om dat te bereiken verzorgt de werkgroep graag gastlessen en colleges voor kinderen en jongeren, maar dat lukt de laatste jaren maar mondjesmaat. “We hebben op onze huidige locatie de ruimte niet om klassen uit te nodigen. We hebben wel een ruimte, maar die is beperkt te gebruiken”, zegt Ron Bloemen van AWV.

Momenteel huist de werkgroep in het Venrays Museum aan het Monseigneur Goumansplein en het depot is ondergebracht in de voormalige Dr. Poelsschool aan de Langeweg. Een situatie die verre van ideaal is voor AWV. De werkgroep had lange tijd een werk..

Uit de krant