Afbeelding
Foto: GIX interiors & exhibitions.

Overloonseweg ingericht als fietsstraat

Algemeen Venray Werk en Economie Wonen en Leven

Deze maand is gestart met de reconstructie van de Overloonseweg. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de rotonde Noordsingel en de aansluiting met de Nieuwe Overloonseweg. De Overloonseweg wordt ingericht als fietsstraat.

Dit betekent dat fietsers een hoofdrol krijgen en dat automobilisten er te gast zijn. Automobilisten worden door middel van verkeersremmende maatregelen ontmoedigd om de Overloonseweg te gebruiken als doorgaande verbindingsroute tussen Venray en Overloon. Om duidelijk te maken dat de Overloonseweg een fietsstraat is, wordt er rood asfalt toegepast. De noord- en zuidzijde van de weg wordt voorzien van een inritconstructie. Hiermee wordt het voor de automobilist duidelijk dat het gaat om een bijzondere situatie.

Tijdens de reconstructiewerkzaamheden wordt er ook een extra riool aangelegd. Dit riool is bedoeld voor het hemelwater dat op de fietsstraat en trottoirs valt. Het hemelwater wordt verzameld in een waterdoorlatende buis. Deze buis zorgt ervoor dat het water kan terugvloeien naar de bodem. Het hemelwater wordt op deze manier gescheiden van het vuilwater en gaat niet langer naar de rioolwaterzuivering.

Tegelijk met de reconstructie van de weg wordt ook meer groen aangebracht, zoals vakken met bodembekkende heesters en kleine bomen. Het parkeren gebeurt op parkeervakken met een open verharding. Tussen de open ruimte groeit gras, dat zorgt voor een groene uitstraling van de parkeerstroken. De reconstructie van de Overloonseweg wordt onder meer mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Limburg. De provincie draagt ruim 840.000 euro bij in de projectkosten. Deze middelen zijn afkomstig uit het provinciale programma ‘Focus op Fiets’, bedoeld om meer Limburgers op de fiets te krijgen. Wethouder Erik van Daal is blij dat na lange tijd van voorbereiding het project is gestart: “De nieuwe inrichting moet bijdragen aan een mooie straat voor de bewoners, waar fietsers optimaal gebruik van kunnen maken. Met de bijdrage van de provincie kunnen we hier een project afleveren dat van meerwaarde is voor Venray.”

Uit de krant