Afbeelding
Foto: Rikus ten Brücke

COVM vergadert weer ‘fysiek’

Algemeen Venray Vredepeel

Voor de eerste keer na de coronajaren 2020 en 2021 vergadert de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) De Peel weer ‘fysiek’. Donderdagmiddag 2 juni komen de COVM-leden bijeen in de raadzaal van het Venrayse gemeentehuis.

Limburgs gedeputeerde Geert Gabriëls leidt de vergadering waarin hij de volgende punten aan bod brengt: de Jaarrapportage Geluidhinder van De Peel wordt besproken (zie pagina 7), de stand van zaken rond de belevingsvlucht die de F-35 in deze regio gaat maken komt ter sprake, alsmede de reactienota die is opgesteld naar aanleiding van de ruim zeshonderd zienswijzen die zijn ingediend op de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage. 

Tevens wordt de definitieve instelling van de COVM De Peel door de staatssecretaris van Defensie besproken. Een van de afspraken is dat een lid Gedeputeerde Staten van Limburg het COVM De Peel voorzit, dat een GS-lid van Brabant aanschuift, alsmede twee leden van de colleges van de gemeenten Asten, Bergen, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Horst aan de Maas, Laarbeek, Land van Cuijk, Someren, en Venray. Ook het hoofd Bureau Geluidhinder, de commandant van de Luitenant-generaal Bestkazerne en een vertegenwoordiger van de milieuorganisaties zitten aan tafel.

Uit de krant