Dijkgraaf Patrick van der Broeck uit Oirlo verzorgt de lezing op 18 mei in De Kei in Geijsteren.
Dijkgraaf Patrick van der Broeck uit Oirlo verzorgt de lezing op 18 mei in De Kei in Geijsteren. Foto: Maartje van Berkel

Limburgs water in veranderend klimaat

Algemeen Geijsteren Oirlo Regio Wonen en Leven

Werkgroep GroenGeijsteren organiseert op woensdag 18 mei om 19.30 uur een lezing in zaal De Kei in Geijsteren over Limburgs water in een veranderend klimaat. Dijkgraaf Patrick van der Broeck zal die avond een lezing geven over het leven in een wereld waarin het klimaat verandert. Hierin vertelt hij over de taken van Waterschap Limburg, blikt hij terug op de crisis van 2021 en gaat hij in op wat dit betekent voor de toekomst.

Water is inmiddels een vanzelfsprekend element in het land van de Peel en de Maasvallei. Limburg is immers al miljoenen jaren omringd door natuurgebieden en water vanuit de Maas met aangesloten beken. Het waterschap werkt dagelijks met meer dan 340 medewerkers aan de kwaliteit van het water, de veiligheid rondom water en klimaatverandering. Afgelopen zomer kwam de kracht van het water gevaarlijk dichtbij, toen de extreme neerslag in de provincie en in buurlanden zorgden voor alarmerende situaties. In snel tempo werden inwoners geëvacueerd, keringen opgebouwd, zandzakken gelegd en pompen geplaatst. Een hele operatie, opgezet met inwoners en partners binnen en buiten de waterketen.

Het op peil houden van al dat water en uiteindelijk weer gebruiken voor recreatie, sport, scheepvaart of om te drinken gaat gepaard met allerlei opgaves. Samen met inwoners en partijen is Waterschap Limburg in gesprek gegaan om een plan voor de toekomst te schetsen. Hoe maken we ruimte voor de rivier? En hoe zorgen we tegelijkertijd voor veiligheid en leefbaarheid in een gebied? De gebiedsontwikkeling in Ooijen-Wanssum is daar een actueel voorbeeld van. Een werkwijze die is ontwikkeld mét en vóór de omgeving.

Patrick van der Broeck groeide op in Kerkrade en woont al meer dan twintig jaar in de gemeente Venray. Van der Broeck oefende gedurende zijn loopbaan diverse functies uit en in 1988 werd hij politiek actief. Sinds 1 januari 2017 is Van der Broeck dijkgraaf van Waterschap Limburg.

De lezing begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. De entree is gratis.

Uit de krant