De eerste exemplaren werden in de Grote Kerk in Venray uitgereikt.
De eerste exemplaren werden in de Grote Kerk in Venray uitgereikt. Foto: persfoto

Eerste exemplaren boek Mgr. Poels

Algemeen Cultuur en Uitgaan Venray

De eerste exemplaren van het boek Mgr. Dr. H Poels, leven en werk van een sociaal priester en pionier zijn onlangs in de Grote Kerk in Venray uitgereikt. Deken Ed Smeets verwelkomde de aanwezigen en legde in zijn toespraak een verband tussen het leven en werken van Mgr. Poels en Beloken Pasen.

Mgr. Poels, geboren en begraven in Venray, was een bijzonder actief en sociaal bewogen persoon. Hij speelde een prominente rol in de Limburgse geschiedenis. In het boek worden resultaten van nieuw historisch onderzoek over hem gepresenteerd. Het feit dat Mgr. Poels, ruim 150 jaar geleden geboren, nog steeds onderwerp is van studies die tot nieuwe inzichten leiden, is bijzonder.

Tijdens de bijeenkomst is door verschillende sprekers het leven en werken van Mgr. Poels op beeldende wijze toegelicht. Ook is ruim aandacht besteedt aan de relaties tussen Venray en Heerlen. 

Contacten
Monseigneur Poels heeft altijd veel contacten met de Venrayse gemeenschap onderhouden, ook vanuit Heerlen, waar hij het grootste deel van zijn leven gewoond en gewerkt heeft. Vermeld werd het feit dat van de vijf ereburgers van Heerlen, er opmerkelijk genoeg twee, Mgr. Dr. Poels en ir. C. Raedts, uit Venray komen. Maar niet alleen zij hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de bloei en groei van Heerlen, ook vele andere Venrayse mensen die vorig eeuw naar Heerlen zijn getrokken, hebben meer dan hun steentje bijgedragen.

Tijdens de druk bezette bijeenkomst, georganiseerd door LGOG Kringen Venray en Parkstad Limburg, zijn de eerste exemplaren van het boek door Antoine Jacobs uit Heerlen, een van de redacteuren, overhandigd aan de deken van Venray, Ed Smeets, die ook een boek voor de zieke Bisschop Harry Smeets in ontvangst nam. Vervolgens kregen gouverneur Emile Roemer, burgemeester van Venray Leontien Kompier, Ron Meijer vanwege het college van Heerlen en Jan Poels uit Antwerpen het boek uitgereikt.

Dank
De gouverneur, de burgemeester en Ron Meijer dankten de onderzoekers en de organisatie voor het ontvangen van het boek en benadrukten het gedachtegoed van Mgr. Poels: opkomen voor de zwakkeren, rechtvaardigheid en verbinden. Zaken, die toen én nu nog steeds veel aandacht behoeven en waaraan terecht op een bijeenkomst als deze, veel aandacht is geschonken. Het boek Mgr. Dr. H Poels, leven en werk van een sociaal priester en pionier is verkrijgbaar via www.landvanherle.nl.

Mgr. Poels woonde in Heerlen, overleed in 1948 te Amstenrade en is in ‘zijn’ Venray, begraven. Enkele jaren geleden hebben Kring Parkstad Limburg en Kring Venray, twee onderdelen van Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), een drieluik verzorgd over het leven en werk van mgr. dr. H. Poels. In het boek verdiepen de auteurs in hun artikelen zijn leven en werk vanuit nieuw historisch onderzoek met verrassende invalshoeken. Het boek wordt uitgegeven door Historische Kring Land van Herle.

Uit de krant