Afbeelding
Foto: Pixabay

Lintjesregen 2022 in Venray

Algemeen

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, voorafgaand aan Koningsdag, heeft burgemeester Leontien Kompier dertien inwoners van de gemeente Venray mogen verrassen met een koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving. De burgemeester bracht alle gedecoreerden een persoonlijk bezoek. 

Frans Bonants uit Venray (82) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau
Frans Bonants is al ruim vijftig jaar betrokken als bestuurslid bij diverse biljartverenigingen in Venray. Vanaf 1966 tot heden was en is hij bestuurslid van achtereenvolgens biljartvereniging Het Groene Laken, De Witte Hoeve en nu Voor Ons Plezier – De Witte Hoeve. Hij regelt de samenstelling van de teams en organiseert alle wedstrijden en alles wat daarmee samenhangt.

Al jaren is Frans Bonants enthousiast organisator en biljartverslaggever bij Omroep Venray. Hij bereidt de uitzendingen voor en presenteert deze op zondagmiddag. Na afloop verwerkt hij alle uitslagen op de website en social media. Verder is de Bonants een buitengewoon actief lid en onmisbare schakel voor het gemengd ouderenkoor Crescendo. Hij zorgt voor het vaandel en de bok bij optredens; is lid van de feestcommissie en zorgt voor de inkoop voor de wekelijkse repetitie en voor de berichtgeving in weekblad Peel en Maas.

Frans Bonants is een zeer betrokken en actief vrijwilliger binnen zijn verenigingen en wordt hierom zeer gewaardeerd.

Jack Heldens uit Venray (67) is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Jack Heldens is al vanaf 1989 zeer actief als vrijwilliger binnen het KNVB-amateurvoetbal. Hij maakte zich verdienstelijk in verschillende functies en is op dit moment nog steeds actief als rapporteur scheidsrechter en coach Ontwikkeling Talentvolle Scheidsrechters. Heldens ontving voor zijn verdiensten al eerder zowel de zilveren én gouden KNVB-waarderingsspeld en werd zelfs benoemd tot KNVB-lid van verdienste.

Ook voor de Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray is Jack Heldens een bijzonder gewaardeerd lid. Deze vereniging is een regionale vereniging die de belangen van voetbalscheidsrechters behartigt. Heldens is sinds 1989 bestuurs- dan wel commissielid geweest. In 2000 werd hij voor al zijn verdiensten voor de vereniging benoemd tot erelid.

Al 32 jaar is hij als vrijwilliger en voorzitter betrokken bij de jeugdvoetbaldagen in Horst. Deze voetbaldagen worden jaarlijks georganiseerd voor de lagere scholen tijdens de zomervakantie. Op het hoogtepunt namen er zo’n 700 kinderen deel aan deze jeugdvoetbaldagen. In 2016 werd Jack Heldens bestuurslid van de Stichting Venray Oldtimer City. Deze Stichting verzorgt jaarlijks een tourrit voor oldtimers in Venray. Voor zijn tomeloze inzet wordt Jack Heldens door de verschillende verenigingen zeer gewaardeerd.

Nelly Hermsen-Hermans uit Venray (77) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1977 heeft Nelly Hermsen-Hermans zich belangeloos ingezet voor vele verenigingen en stichtingen in Wellerlooi en leverde er een grote bijdrage aan het gemeenschappelijke leven. Haar verdiensten spelen zich af in de gemeente Bergen, maar momenteel woont zij in Venray.

Zo was zij van 1977 tot en met 1989 medeoprichter en penningmeester van de balletvereniging Well-Wellerlooi en was zij gedurende 35 jaar secretaris en bestuurslid voor de Zangvereniging Unisono. Hermsen ondernam veel initiatieven om de activiteiten van het koor op zowel sociaal als organisatorisch gebied te ontwikkelen. Van 1982 tot en met 1987 was zij bestuurslid van Jeugdkoor Happy Youth. Het koor werd met haar ondersteuning opgestart.

In de periode 1990 tot en met 1995 was Nelly Hermsen bestuurslid bij het Groene Kruis. Na opheffing van het Groene Kruis heeft zij zich ingezet voor de oprichting van Stichting Uitleen Well-Wellerlooi (1994). Zij stelde van 1994 tot 2014 haar huis 24/7 beschikbaar als depot voor uitleen-hulpmiddelen. In 2014 was zij oprichter en ze is nu nog bestuurslid van Archief Wellerlooi. Zij schreef het boek Wellerlooi oons dörp an de Maas en werkte mee aan de totstandkoming van het boek Wellerlooi en de Tweede Wereldoorlog.

Ook nu is Nelly Hermsen nog altijd actief met schrijven; zij schrijft artikelen voor de website van Archief De Loi en de halfjaarlijkse uitgave ’t Karspoar. Ook is zij drukdoende met de voorbereidingen voor een Wellerloois Woordenboek. Ze is een betrokken en actieve vrijwilliger waar nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan.

Toon Jenniskens uit Ysselsteyn (82) is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1955 tot en met heden is Toon Jenniskens met grote regelmaat actief binnen de gemeenschap van Ysselsteyn. Hij is cijfermatig goed onderlegd en bekleedt en bekleedde diverse bestuursfuncties. Gedurende 16 jaar was hij bestuurslid en voorzitter van Muziekvereniging De Peelklank. Dit jaar zal hij 70 jaar lid zijn van deze vereniging uit Ysselsteyn. Ruim 21 jaar is hij lid van de dorpsraad van Ysselsteyn, wat later omgezet is naar het Dorpsforum.

Hij is lange tijd actief geweest als bestuurslid van Vrienden van de Smelehof (gemeenschapshuis in Ysselsteyn). Verder is hij al 18 jaar als bestuurslid actief bij de wandelroutes in Ysselsteyn, waar hij mede aan de basis heeft gestaan om Ysselsteyn op de wandelkaart te zetten. Bij het omvangrijke project om de plaatselijke kerk te renoveren (1991 en 1992) was hij als penningmeester betrokken.

Daarnaast is Toon Jenniskens vanaf 2000 bestuurslid van het Lovinckplein, het hart van het dorp. Hij speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Dorpspodium op het Lovinckplein. Er wordt zelfs aangegeven dat deze dorpsvoorziening zonder de inzet van Toon Jenniskens en twee medebestuurders er niet meer zou zijn geweest. Jenniskens is al vele jaren bestuurslid (en medeoprichter) van de lokale jeu-de-boulesclub Ysselsteyn. Nog altijd is hij actief als penningmeester. Gedurende 14 jaar was hij ook bestuurder bij Boulesdrôme in Venray.

Als rij-vrijwilliger vervoert Toon Jenniskens sinds 2015 bewoners van ‘t Zorghuus in Ysselsteyn naar de dagbesteding. Jenniskens toont zich een enorm betrokken en actieve vrijwilliger binnen de dorpsgemeenschap van Ysselsteyn. Met zijn goede financiële kennis is hij bijzonder waardevol voor veel verenigingen. Naast zijn bestuurderswerk is hij ook als vrijwilliger voor de schoffelploeg actief en kan er vaak een beroep op hem gedaan worden voor allerlei zaken.

Wim Jenniskens (67) uit Leunen is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1971 tot heden is Wim Jenniskens met grote regelmaat actief binnen de dorpsgemeenschap van Leunen. Naast zijn agrarische bedrijf en intensieve mantelzorg voor zijn echtgenote sinds 1995, is hij in diverse besturen actief (geweest) binnen de Leunse gemeenschap. Wim Jenniskens was vanaf 1992 gedurende 10 jaar bestuurslid van de medezeggenschapsraad van onderwijsinstelling AOC, het huidige Yuverta, in Horst.

Hij maakte vanaf 1994 ruim twintig jaar deel uit van de dorpsraad van Leunen en was gedurende meer dan tien jaar zelfs voorzitter. Helaas werd in 1995 de echtgenote van Wim ziek en kampte zij in de loop der jaren met ernstige gezondheidsproblemen. Tot op de dag van vandaag zorgt hij voor haar (nu ruim 26 jaar). Zij vrouw is hem hier zeer dankbaar voor. Ook het Dorpsradenoverleg van de gemeente Venray mocht veel jaren op de inzet van Jenniskens rekenen als bestuurslid. Vanaf 2001 tot en met heden is Wim Jenniskens bestuurder en reparateur voor de Stichting Gussen Wie. En al ruim zeven jaar is hij bestuurslid en sinds 2018 voorzitter van de Stichting Samen, een organisatie die verschillende initiatieven zoals het Eetpunt voor ouderen faciliteert. 

Wim is een actief en betrokken vrijwilliger en doet dit met veel plezier.

Leo Lenssen (72) uit Oostrum is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1979 tot heden is de Leo Lenssen bestuurder en vooral een groot initiator en kartrekker van diverse activiteiten en verenigingen in Oostrum. Vanaf 1979 is hij gedurende vijftien jaar lid van de raad van elf geweest. Tijdens dit lidmaatschap heeft hij de organisatie van veel activiteiten op zich genomen. Ook stond hij paraat bij de restauratie van de Kruisweg vanuit de carnavalsvereniging in Oostrum.

Vanaf oprichting van de Oostrumse korfbalvereniging in 1983 tot 1992 was Leo betrokken als oprichter, voorzitter en de grote organisator om alles te regelen rondom sportvelden, kleedruimtes, et cetera. Juist in de opstartfase was zijn inbreng groot, maar in de jaren daarna heeft hij naast zijn bestuurswerk ook veel taken opgepakt. Gedurende vijf jaar was Lenssen de stuwende kracht en onderhandelaar achter de nieuwbouw van sportcomplex ‘De Spar’. Hiervoor regelde hij onder andere de bouwtekeningen, vergunningen en had intensief contact met de gemeente en vrijwilligers in Oostrum.

Vanaf 2000 tot heden is hij bestuurslid van de tennisclub van Oostrum. In deze periode was hij ook enkele jaren waarnemend voorzitter. Sinds vijftien jaar is hij actief als bestuurslid van de Dorpsraad in Oostrum. Hij is betrokken bij verkeersgerelateerde projecten, maar ook is hij kartrekker om glasvezel aan te kunnen leggen in Oostrum. Lenssen laat zien dat hij zeer betrokken en actief is binnen de dorpsgemeenschap en sportverenigingen in Oostrum. 

Harrie Michels (88) uit Merselo is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al vanaf 1992 zet de Harrie Michels zich belangeloos in voor diverse verenigingen en voor basisschool De Lier in Merselo. Zo is hij sinds 1992 tot heden voorzitter van het zangkoor, na eerst jaren actief lid te zijn geweest. Bij de opbouw van de kerststal in de kerk is hij al jaren nauw betrokken, evenals bij feestmissen en uitvaarten. Hij onderhoudt de betrekkingen met de vaste organist en zorgt indien nodig voor een plaatsvervanger.

Ruim twaalf jaar was hij bestuurslid en vicevoorzitter van de KBO-afdeling Merselo. De vereniging geeft aan dat door zijn inzet de KBO-afdeling Merselo een bloeiende vereniging is. In 2003 start Harrie Michels met het vrijwillig verrichten van alle voorkomende conciërgewerkzaamheden op basisschool De Lier. En dat doet hij nog altijd tot de dag van vandaag. Zo zorgt hij voor reparaties binnen de school, voor het tuinonderhoud rondom en het onderhoud van het speelterrein. Hij draait calamiteitenuren buiten schooltijd bij alarmmeldingen en biedt brede ondersteuning bij creatieve activiteiten.

Door zijn inzet en betrokkenheid heeft de school de gelegenheid gehad alle gelden in te zetten in het belang van onderwijs. Harrie Michels is een betrokken en actieve vrijwilliger. Hij wordt bijzonder gewaardeerd voor zijn vele bijdragen aan de Merselose samenleving.

Henk Raedts (75) uit Oostrum is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Henk Raedts gaf van 1968 tot 2008 als directeur-grootaandeelhouder leiding aan Raedts Bouwbedrijf BV c.q. Janssen-Raedts Bouwbedrijf BV in Venray. Naast zijn werkzaamheden voor de eigen onderneming was hij buitengewoon betrokken en actief in de bouwsector op het gebied van onderwijs, aanbestedingsrecht en regelgeving, maatschappelijke vertegenwoordiging en - na zijn pensionering - als arbiter in de bouw. Daarnaast vervulde hij als vrijwilliger een veelheid van uiteenlopende bestuursfuncties op gebied van onderwijs en cultuur, de kerk, ouderenwelzijn en ontwikkelingswerk. Ook op dit moment is hij nog zeer actief als bestuurder en adviseur van diverse organisaties. Met name als voorzitter van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray heeft hij zitting in verschillende werkgroepen gerelateerd aan voorzieningen voor ouderen en mindervaliden. Ook is hij mederedacteur van het maandblad De Schakel en heeft hij overleggen met organisaties uit diverse gemeenten in Limburg om gezamenlijke activiteiten en beleid voor te bereiden.

Tevens is Raedts de sturende kracht en vanaf het eerste uur betrokken bij het tot stand brengen van het Venrays Museum. Een groots project was de tentoonstelling Venray 75 jaar bevrijding waar vele uren samen met anderen in zijn gestoken. Ook was hij van onschatbare waarde bij de stichting Calebas; deze stichting ondersteunde een ontwikkelingswerker in Ghana. Zijn decennialange lokale, regionale en internationale inzet voor diverse activiteiten en zijn getoonde grote maatschappelijke betrokkenheid resulteren in een onderscheiding als Ridder. 

Jan Steeghs (68) uit Oirlo is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf begin jaren 70 tot heden heeft Jan Steeghs zich geweldig maatschappelijk ingezet en is hij enorm betrokken bij lokale sportverenigingen, met name de voetbalsport. Hij was vele jaren vrijwilliger en heeft zich belangeloos ingezet voor diverse verenigingen, met name voor de KNVB, maar ook voor de lokale gemeenschap in zijn woonplaats.

Buiten dat Jan Steeghs bij diverse sportverenigingen vanaf 1975 een bestuursfunctie bekleedt, is hij sinds 2014 ook bestuurslid bij de Stichting Hard voor Hart Venray. Deze stichting beheert het netwerk van circa vijftig aed’s en 600 burgerhulpverleners in de gemeente Venray. Daarnaast is hij vanaf 2015 tot en met heden bestuurslid van de Vereniging van gedecoreerden in de KNVB Zuid II.

In 2020 startte hij als bestuurslid van de Katholieke Bond voor Ouderen in zijn woonplaats Oirlo. Daarnaast is Jan Steeghs ook actief als EHBO’er. Verder zet hij zich in voor projecten in zijn dorp, zoals het opknappen van de kerk. De dorpskerk werd in 2012 omvangrijk hersteld en om hiervoor de middelen bijeen te krijgen werd er in 2008/2009 een actiecomité gevormd waarin Jan Steeghs een van de stimulatoren is geweest om het benodigde bedrag bijeen te krijgen. 

Verder is hij ruim 32 jaar de steun en toeverlaat voor diverse klussen voor de pastoor en zijn huishoudster. Als hij ergens ‘ja’ op zegt, dan kunnen de dorpsgenoten en de vereniging op hem rekenen.

Theo van Stokkem (66) uit Venray is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van Stokkem is al veel jaren als vrijwilliger actief bij diverse verenigingen. Bij S.V. Venray, Judovereniging Venray en de International Police Association (IPA) Afdeling Limburg-Noord. Hij heeft zijn vrijwilligerswerkzaamheden altijd belangeloos met zeer veel inzet gedaan.

Vanaf 1993 tot en met heden is hij voor de S.V. Venray actief als wedstrijdsecretaris, voorzitter toernooiencommissie, teamleider seniorenelftal en lid van de commissie recreatie. Daarnaast vervult hij diverse werkzaamheden in de sportaccommodatie en is hij scheidsrechter coördinator. Al vanaf 2000 zet Theo van Stokkem zich als vrijwilliger in voor de Judo Vereniging. Hij vervult diverse taken, waaronder hulp bij het jaarlijkse Internationale Judo Toernooi. 

In 2008 startte de Van Stokkum als vicevoorzitter, bestuurslid, ondersteuner penningmeester voor de IPA Limburg Noord. Deze werkzaamheden gaan ook nu nog altijd door. Zijn inzet voor de samenleving wordt zeer gewaardeerd.

Herman Vermazeren (64) uit Blitterswijck is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al sinds 1977 zet Herman Vermazeren zich in voor veel commissies en stichtingen. Hij vervulde vanaf 1996 diverse bestuursfuncties binnen de Muziekvereniging Moed en IJver. Het was een zeer succesvolle periode, waarin veel hoogtepunten tot stand kwamen. Om er maar eens een aantal te noemen: deelname aan het gemeentelijk muziektoernooi, de bestuurlijke vernieuwing met de introductie van een nieuwe bestuurs- en commissiestructuur en het Promconcert Music Trends in de schouwburg van Venray, maar ook het podium voor muzikale jeugd De Jeugd Blaos Uut en vele andere muziekprojecten. Ook nu heeft de Vermazeren een functie in het bestuur van de muziekvereniging; ditmaal als secretaris.

Vanaf 1982 tot 2021 was Vermazeren werkzaam bij het Citaverde college (het huidige Yuverta) en leverde bijzondere verdiensten voor deze school, maar ook voor het onderwijs in de regio. Als aanjager, organisator en promotor van diverse acties zet hij zich sinds 2000 in voor de Stichting Nativitas, een stichting die een omgeving creëert waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Zo zette hij bijvoorbeeld de speculaasactie op voor mama België; een ontwikkelingswerkster die al 45 jaar op het eiland Flores (Indonesië) kinderen opvangt. Herman Vermazeren droeg op bijzondere wijze bij aan het behalen van het predicaat Superschool voor het toenmalige Citaverde college en nam in 2015 het voorzitterschap van de or op zich. Hij laat zien, dat hij zich onverminderd inzet voor de minder bedeelden in deze wereld. Hij is een verbinder, een kartrekker met een grenzeloos enthousiasme, een spin in het web.

May Volleberg-Volleberg (64) uit Venray is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau
May Volleberg is nauw betrokken bij diverse cultuurhistorische organisaties in Venray. Zo is zij al ruim elf jaar actief als webmaster en technisch coördinator bij Rooynet, de Venrayse geschiedeniswebsite waarop oude films, documenten en geluidsbestanden worden uitgedragen. Haar enorme kennis van zaken en enthousiasme maken haar een waardevolle en energieke kracht achter het digitale geheugen van Venray.

Daarnaast is decoranda medeauteur en redacteur van maar liefst vijf boeken over de historie van diverse dorpen in de regio. Bij de Werkgroep Oude Foto is May Volleberg ruim twaalf jaar actief als redactielid en organisator van fotokijkmiddagen. Ook wordt wekelijks een oude foto met uitgebreide beschrijving gepubliceerd in weekblad Peel en Maas.

Voor Genoeëtschap vur en dur ’t Lient is zij ruim 21 jaar organisator van de Lient-traditie (ceremonieel aanbieden van een pul bier aan de prins van vastelaovesvereniging De Piëlhaas). Ruim zes jaar is zij secretaris van Stichting ’t Silveren Swaentje, die ernaar streeft jaarlijks een inwoner van Venray een ereteken te geven voor zijn of haar inzet voor het Venrayse culturele erfgoed. Naast haar inzet voor het cultuurhistorisch erfgoed is zij mantelzorger voor het gezin van haar broer. 

Wilma Zegers-Claessens (65) uit Merselo is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ze wordt beschreven als een een gouden vrijwilliger door haar jarenlange vrijwillige inzet voor het dorp Merselo, voor de regio Venray en ook daarbuiten. Diverse verenigingen die met haar hebben samengewerkt, waarderen haar inzet enorm. Alle activiteiten benoemen zou te veel worden, de meest recente worden genoemd. Zo zet Zegers zich al sinds 1999 in als vrijwilliger bij De Zagewetters Merselo waar ze voor en achter de schermen de kartrekker is van vele carnavalsactiviteiten.

Sinds 2007 is zij secretaresse bij Heemkundevereniging `T Raokeliezer Merselo. Vanaf 2014 is ze vrijwilligster bij Schijt aan de grens en vanaf 2017 is Zegers bestuurslid bij de KBO afdeling Merselo. Ook is ze sindsdien actief als vrijwilligster bij de activiteitencommissie van de KBO en is zij al alweer enkele jaren secretaris en bestuurslid bij de Centrale van Ouderenverenigingen Venray. 

Wilma Zegers was de initiatiefneemster voor de aanschaf van Ôzze Vita Fiets in 2020, een duofiets voor iedereen in Merselo. En tenslotte organiseerde zij in 2021 het Zomerfestival Merselo, een festiviteit waar ouderen met elkaar in contact kunnen komen.

Uit de krant