Vincent van Gogh, foto ter illustratie.
Vincent van Gogh, foto ter illustratie. Foto: Han Siebers

Fusie GGZ Momentum en Vincent van Gogh definitief

Algemeen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben inmiddels hun goedkeuring verleend aan de fusie tussen Stichting GGZ Momentum en Vincent van Gogh. Op woensdag 30 maart is de akte officieel gepasseerd en daarmee is de fusie een feit.  

De afgelopen periode zijn een aantal formele stappen gezet, maar voor alle betrokkenen was 28 maart een bijzondere dag. Medewerkers van Momentum werden in de Azijnfabriek in Den Bosch ontvangen door het bestuur van VIGO en de directie van Vincent van Gogh. Zij zijn bijgepraat over de stand van zaken, en vooral welkom geheten. Er was ruimte voor een wederzijdse kennismaking en het stellen van vragen, wat mooie gesprekken opleverde. Na een roerige periode wil VIGO/ Vincent van Gogh rust brengen voor de medewerkers van Momentum, zodat hun energie uit kan blijven gaan naar het leveren van de juiste patiëntenzorg. 

Met de bestuurlijk fusie tussen de twee ggz instellingen is de continuïteit voor patiënten en personeel van Momentum gewaarborgd. Momentum zal op de vertrouwde manier zorg blijven bieden voor mensen met psychische problemen, vanuit de bestaande locaties. 

Jolande Tijhuis, voorzitter Raad van Bestuur van VIGO, ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. “De fusie met Momentum is voor VIGO aanvullend, zowel wat betreft zorgaanbod als de regio waar de zorg wordt geleverd. Wij kunnen van en met elkaar leren. De komende periode gaan wij vanuit de synergie met VIGO de zorg optimaal ondersteunen, zodat de medewerkers van Momentum de patiënten de juiste zorg kunnen blijven leveren.”

GGZ Momentum
GGZ Momentum biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en helpt mensen herstellen met klachten op het gebied van geestelijke gezondheid. Wij bieden onze gelokaliseerde zorg aan in de provincie Noord-Brabant en Gelderland en zijn toegankelijk voor alle inwoners van Nederland. Wij hebben specifieke deskundigheid in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek en compulsieve stoornissen. Onze ruim 100 medewerkers werken voor zo’n 1.300 cliënten vanuit vestigingen in Breda, Eindhoven, Helmond, Nijmegen en ’s-Hertogenbosch.


Over Vincent van Gogh
Vincent van Gogh is een organisatie voor specialistische ggz in Zuid Nederland met een behandelaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met (ernstige) psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen.  Vincent van Gogh werkt samen met partners in het netwerk aan nieuwe perspectieven voor de toekomst binnen de ggz, met als thema: ‘Gewoon anders - samen werken aan de beste ggz’. Toegankelijk, dichtbij en persoonsgericht.

Vincent van Gogh is onderdeel van VIGO. Een samenwerking voor de best mogelijke jeugdzorg, forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg. Van lichte, ambulante tot complexe en gesloten zorg. We helpen mensen waar dat het meeste effect heeft: liefst thuis als het kan, of anders door een (tijdelijke) opname in een veilige omgeving

Uit de krant