Afbeelding
Foto: Antoon Jeuken

Vertrekkende raadsleden onderscheiden

Algemeen

Na de gemeenteraadsverkiezingen breekt een nieuwe raadsperiode aan. Voor vijftien raadsleden betekent dit afscheid van hun werk voor de gemeenteraad van Venray. Tijdens een speciale raadsvergadering op donderdagavond ontvingen veertien vertrekkende raadsleden een Venray’s Zilveren bijtje en werd aan één raadslid een koninklijke onderscheiding uitgereikt. 

“Het werk van raadsleden is veeleisend. Het vraagt tijd, inzet en ambitie. Vaak naast het dagelijks werk én het privéleven. En het brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: raadsleden willen het beste voor onze gemeente en haar inwoners. We bedanken alle raadsleden voor hun betrokkenheid tijdens de afgelopen raadsperiode. Voor de vertrekkende raadsleden is een eervolle gemeentelijke dankbetuiging op zijn plaats”, zegt burgemeester Leontien Kompier.

Koninklijke onderscheiding
Op basis van het reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau worden aftredend volksvertegenwoordigers, die nog niet eerder zijn onderscheiden, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, nadat ze tenminste twaalf jaar zitting hebben gehad in de gemeenteraad. Leo Philipsen werd donderdagavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 2009 tot en met maart 2022 raadslid namens het CDA.

Zilveren bijtje
De vertrekkende raadsleden krijgen een zilveren bijtje opgespeld: Erika Irene van den Akker, Lizzy Bruno, Jac Derikx, Petra van Duijnhoven, Joep Gielens, Selcuk Ipek, Daan Janssen, Bram Jeurissen, Emina Joosten, Toon Kerkhoff, Toon Loonen, Harrie van Oosterhout, Erik Vullings en Tino Zandbergen.

Uit de krant