Afbeelding
Foto: Shelly Boom

Venray financiert aanpak leervertraging

Algemeen Onderwijs Politiek Venray

De gemeente Venray stelt bijna vijf ton beschikbaar om achterstanden bij leerlingen aan te pakken die zijn ontstaan als gevolg van de coronapandemie. De gemeente draagt met deze financiering bij aan de plannen die de Venrayse scholen zelf hebben gemaakt. Ook stelt de gemeente een ton beschikbaar voor de voorschoolse voorzieningen.

De coronacrisis vraagt veel van iedereen in het onderwijs. De jongste generaties in ons land worden hard geraakt: het leren is vertraagd en het sociale leven stond lang stil. Om vertragingen in de ontwikkeling bij leerlingen in te halen, investeert de overheid in het onderwijs via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De NPO gelden worden voor een deel rechtstreeks aan de scholen uitgekeerd en deels via de gemeente verstrekt.

Niet overal achterstanden
Veel scholen in de gemeente Venray hebben inmiddels een analyse afgerond. Het gaat hierbij om scholen in het primair onderwijs (basisscholen), speciaal onderwijs en voorgezet onderwijs (middelbare school). Uit deze analyse blijkt dat niet op alle scholen leerlingen achterstanden hebben opgelopen. Eventuele achterstanden bij leerlingen liggen vooral op cognitief en sociaal-emotioneel niveau. De meeste scholen willen dan ook investeren om bij leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Verder willen scholen inzetten op sport, cultuur, drama, muziek en spel om de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen te stimuleren.

Samenwerking tussen scholen
De gemeente Venray ontvangt in totaal een bedrag van 596.894,70 euro vanuit de NPO gelden. In overleg met de scholen is gekozen voor een gezamenlijke aanvraag vanuit een samenwerkingsverband tussen SPOVenray, OG Buitengewoon, Dynamiek Scholengroep en Raayland College. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om hiervoor een bedrag van 492.913 euro beschikbaar te stellen. Dit geld wordt vooral ingezet op kansengelijkheid, fysieke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en executieve functies. Wethouder Jan Jenneskens van Onderwijs: “Juist door de gezamenlijke aanpak van schoolbesturen en gemeente ben ik ervan overtuigd dat we hiermee de kinderen in Venray zo goed mogelijk kunnen helpen.”

Zorgen over peuters
Voor het resterende budget van 103.981,70 euro wordt voorschoolse voorzieningen gevraagd om een plan met interventies voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)doelgroep in te dienen. Wethouder Jenneskens legt uit: “Uit de meest recente resultaatmeting VVE is gebleken dat de ontwikkelingsgroei van peuters met name op taalontwikkeling flink is gestagneerd in het afgelopen jaar. Waarschijnlijk als gevolg van de lockdowns.”

De kinderopvang ontvangt zelf geen financiële middelen vanuit het NPO.

Uit de krant