Afbeelding
Foto: pixabay

Cameratoezicht en betere straatverlichting in Henseniuskwartier

Algemeen

Bewoners en ondernemers in het Henseniuskwartier (wijk Langstraat-Paterslaan-Henseniusstraat) in Venray vinden het een goed idee als er cameratoezicht komt in de wijk en als de straatverlichting verbetert. Deze maatregelen dragen positief bij aan het gevoel van veiligheid in de buurt, zo blijkt uit de resultaten van de enquête die de gemeente eind 2021 hield onder inwoners en ondernemers in de wijk. De gemeenteraad neemt op 15 februari een besluit over mogelijke maatregelen om het woon- en leefklimaat in de wijk te verbeteren.

Al langer is de gemeente met een groep betrokken bewoners en ondernemers in gesprek over maatregelen en proefprojecten om de veiligheid en leefbaarheid in het Henseniuskwartier te verbeteren. Diverse voorstellen die met deze groep zijn besproken zijn eind 2021 via een enquête voorgelegd aan alle bewoners in de wijk. 141 Bewoners en ondernemers hebben de vragenlijst ingevuld.

Cameratoezicht
Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan dat er maatregelen nodig zijn om het wonen en werken in de wijk te verbeteren. Cameratoezicht en het verbeteren van de straatverlichting zijn twee maatregelen die hoog scoren en bijdragen aan het veiligheidsgevoel in de wijk. Bewoners verwachten dat er met deze maatregelen minder gedeald wordt, minder zwerfaval gedumpt en minder vandalisme zal zijn.

Autovrij
Een van de proefprojecten die via de enquête is voorgelegd aan de bewoners, is het autovrij maken van de Henseniusstraat tussen 17.00 en 20.00 uur. Dit zijn de tijden waarop er erg veel verkeer door de straat gaat. Zo’n 40 procent van de bewoners in de wijk verwacht dat het hierdoor rustiger wordt en dat de verkeersoverlast afneemt. Bewoners die buiten het gebied wonen, denken juist dat de verkeersbewegingen zich dan gaan verplaatsen naar de Paterslaan en de Kruisstraat.

Parkeren
Over het parkeren is verdeeldheid in de wijk en in de directe omgeving. Het invoeren van vergunningparkeren leidt tot betere parkeermogelijkheden voor bewoners, denkt 38%. Vooral de bewoners in de directe omgeving van het gebied geven aan deze maatregel belangrijk te vinden. 32 procent Twijfelt wel over het effect van deze maatregel wanneer er niet gehandhaafd wordt. Over het herinvoeren van betaald parkeren zijn de bewoners in de wijk minder enthousiast in tegenstelling tot bewoners in de directe omgeving. Bijna de helft van de bewoners in de directe omgeving vindt het invoeren van betaald parkeren een belangrijke maatregel.

Over het stimuleren van het gebruik van de parkeergarage Centrum is het merendeel van de bewoners (67 procent) niet enthousiast. De parkeergarage ligt te ver weg van de woning of onderneming, zo geeft de groep aan. Ook een goedkoper abonnement trekt bewoners niet over de streep om de auto in de parkeergarage te zetten.

In de enquête geven veel bewoners ook de tip mee om de coffeeshops te verplaatsen. Dat is geen eenvoudige maatregel en vraagt om aanvullend onderzoek. Ook hierover zal de gemeenteraad op 15 februari spreken.

Uit de krant