Afbeelding
Foto: pixabay

Stijgende kosten spelen bouw Hoek-Lier parten

Algemeen Merselo

De stijgende bouwkosten door schaarste aan materiaal en personeel raken ook de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie Hoek-Lier (mfa) die bij het sportcomplex in Merselo moet komen. Overleg is noodzakelijk, meldt Dorpsraad Merselo. 

Het bouwteam en alle andere betrokken partijen zoeken de komende weken naar mogelijkheden om de kostenstijgingen het hoofd te kunnen bieden. Op 20 oktober van dit jaar is het ontwerp van het nieuwe mfa, waarin ook de basisschool een plek krijgt, gepresenteerd in zaal Het Anker. Het bouwteam stuurt de aanbestedingsstukken voor de mfa-bouw zoals het er nu uitziet in januari naar voorgeselecteerde aannemers. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is zo goed als klaar en zal gelijktijdig met de start van de aanbesteding bij de gemeente worden ingediend. Verder passeren nog dit jaar alle akten bij de notaris voor onder andere grondtransacties en de hypothecaire lening. 

Met het verplaatsen van de tennisbanen bij het sportcomplex is al een begin gemaakt met het grootschalige project. De kunstgrasmatten zijn inmiddels gelegd, het nieuwe hekwerk en de verlichtingspalen zijn geplaatst. Als laatste zullen de tennisnetten worden opgehangen, waarna de nieuwe banen geschikt zijn voor gebruik. De ruimte rondom de banen worden binnenkort ook begaanbaar gemaakt, in de laatste week van dit jaar planten vrijwilligers een coniferenhaag, waarna het eerste deelproject van het mfa grotendeels klaar is.

Uit de krant