Afbeelding
Foto: gemeente Venray

Ontwerp Groene Loper definitief

Algemeen Wanssum

Het ontwerp van het wegvak Venrayseweg en Brugstraat in Wanssum, het project dat beter bekend staat als de Groene Loper, is op papier afgerond. Op www.groeneloperwanssum.nl is het definitieve ontwerp te zien. 

Wie dat doet zal zien dat ook een deel van de Geijsterseweg en Burgemeester de Weichshavenstraat is meegenomen in de plannen. Het project waarin de Venrayseweg en Brugstraat als wegvak (dat dwars door de kern van Wanssum loopt) centraal staat, wordt momenteel technisch uitgewerkt. Daarna volgt een aanbesteding om een aannemer die het project gaat aanpakken te selecteren. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2022 een eerste begin gemaakt met de de werkzaamheden. Voordien worden de inwoners tijdens een openbare informatieavond bijgepraat over het project. Tijdens die avond komt ook de planning ter sprake en wat de gevolgen zijn van het werk voor de aanwonenden. Dat kan alleen fysiek als de coronaregels dat toelaten.

Uit de krant