Afbeelding
Foto: pixabay

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Ysselsteyn

Algemeen Landbouw

In Ysselsteyn is bij kalkoenen op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 24.000 kalkoenen op dit bedrijf geruimd. Omdat personeel van het besmette bedrijf ook op twee andere pluimveebedrijven binnen een straal van één kilometer werkzaam is, worden deze twee bedrijven preventief geruimd. Op deze twee bedrijven gaat het in totaal om circa 40.000 dieren. 

De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Meerdere bedrijven
In een straal van één kilometer rond het bedrijf liggen zes andere pluimveebedrijven. Twee van deze zes bedrijven zijn van dezelfde eigenaar als het besmette bedrijf, en delen ook personeel. Bij de tracering van het besmette bedrijf in Ysselsteyn is gebleken dat er sprake was van risicovolle contacten op deze twee bedrijven. Naast het risicocontact, liggen deze twee bedrijven ook binnen een afstand van 1 kilometer van het besmette bedrijf.

Omdat bij deze twee bedrijven zowel sprake is van risicovol contact én een beperkte afstand tot het besmette bedrijf, is de kans op besmetting van deze twee bedrijven reëel en worden deze twee bedrijven preventief geruimd. De overige vier bedrijven in het 1 kilometer gebied hebben geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf. Deze bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren.

In het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf liggen acht pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd op vogelgriep. In de tien kilometer zone rond dit bedrijf liggen 69 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.


Vervoersverbod
Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Zie ook de regeling voor meer informatie.

Uit de krant